Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

participativni proracun2025

Participativni proračun 2025: pričelo se je zbiranje pobud
Z današnjim dnem, 10. majem, lahko občani oddajo pobude za izvedbo projektov v sklopu participativnega proračuna. Zbiranje pobud se bo zaključilo 10. junija, nato pa bo prejete pobude preučila strokovna komisija. Zakonsko skladne in tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2025.
Za Participativni proračun 2025 je predvidena kvota v višini 138 tisoč evrov. Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij. Območje 1 obsega krajevne skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, območje 2 je krajevna skupnost Sevnica, območje 3 je krajevna skupnost Boštanj, območje 4 sta krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž, območje 5 sta krajevni skupnosti Tržišče in Primož, območje 6 pa krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje. Za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, to je 23 tisoč evrov. Vrednost predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov.
Pobudo lahko oddajo posamezniki s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Tudi v letošnjem letu je pobudo mogoče oddati prek spletnega obrazca, na voljo je tudi klasični obrazec za računalniško ali ročno izpolnjevanje, ki ga je v času zbiranja pobud mogoče oddati po elektronski ali navadni pošti. Obrazec za izpolnjevanje je na voljo tudi v Sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica. Vse občanke in občane vabimo, da tudi letos predlagajo ureditve, s katerimi bodo urejeni, prenovljeni ali polepšani skupni javni prostori in površine. Vsi obrazci so dostopni na občinski spletni strani.

Pridobljena sredstva za rekonstrukcijo objekta »Cenko« za ureditev prostorov ZD Sevnica
Občina Sevnica je v letu 2021, v okviru potrjenega občinskega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, od podjetja Poslovni sistemi Mercator d. d. odkupila poslovne prostore nekdanje trgovine na Trgu svobode v Sevnici. Objekt »Cenko« bo namenjen širitvi dejavnosti Zdravstvenega doma Sevnica. Kupnina za nepremičnino je znašala 306.500 evrov. Celotna površina prostorov v obeh etažah je dobrih 1.200 kvadratnih metrov, Občina Sevnica pa je prostor predala v upravljanje Zdravstvenemu domu Sevnica. V lanskem letu je bilo iz občinskega proračuna zagotovljeno tudi financiranje priprave investicijske dokumentacije, na podlagi katere je Občina Sevnica tudi kandidirala za sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo. Ministrstvo za zdravje je konec aprila izdalo sklep o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije, s tem pa zagotovilo 1.148.125,38 evrov za ureditev objekta.
V objektu je predvidena ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije. V pritličnem delu stavbe je predviden storitveni del z ohranitvijo stopnišča in dvigala, kletni prostori pa bodo namenjeni sanitarnim in servisnim prostorom. Vhod v pritlični del oziroma v čakalnico je predviden na severovzhodni strani stavbe, sprejemni prostor pa bo smiselno povezan z vsemi drugimi potrebnimi prostori za kakovostno izvajanje fizioterapije in povezanih storitev. V objektu je predvidena tudi ureditev telovadnice, namenjene izvajanju fizioterapevtskih vaj.
Poleg namenskih državnih sredstev bo investicija financirana delno iz občinskega proračuna in delo iz investicijskega presežka Zdravstvenega doma Sevnica. Še pred pričetkom poletja je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca, zaključek projekta rekonstrukcije pa je predviden v sredini leta 2025.

90. obletnica Čebelarskega društva Sevnica
Čebelarsko društvo Sevnica ob 90. obletnici delovanja vabi na ogled kranjske čebele velikanke oziroma 3D kranjice v razmerju 100:1, na Kmečko tržnico v Sevnico, v soboto, 11. maja 2024. Ta edinstven prikaz čebele, z več kot 90 odstotno morfološko podobnostjo z resnično čebelo delavko apis mellifera carnica, je delo Nine Oman iz Radeč in podjetja INTRI Andreja Žužka z Okiča nad Boštanjem.
Prikaz čebele, postavljene na vrteči se platformi, bo dopolnil potujoči medeni paviljon Čebelarske zveze Slovenije, v katerem bodo predstavljeni čebelji panji in tehnologija pridelave medu.
V soboto, 11. maja 2024, bo ob 10. uri v Kulturni dvorani Sevnica osrednji dogodek ob 90. obletnici delovanja društva. Podeljena bodo priznanja Antona Janše za prizadevno delo v čebelarstvu. Kulturni program bodo sooblikovali učenci Osnovne šole Blanca s citrarko Anjo Drstvenšek Kozinc in Pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije.V preddverju bo na ogled razstava »Čebele skozi otroške oči«, ki so jo pripravili osnovnošolci iz Blance, Boštanja in Sevnice.

Koncert Big Band Sevnica
Big Band Sevnica vabi na svoj drugi samostojni koncert, ki bo v soboto, 11. maja 2024, ob 19. uri v Športnem domu Sevnica. Vstop je prost.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Občina Sevnica je pristopila k pripravi nove celostne prometne strategije

Občina Sevnica pričenja s pripravo nove občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki bo posodobila in nadgradila strateški dokument, sprejet v letu 2017. Oblikovanje občinske celostne prometne strategije je strateški pristop k reševanju izzivov v lokalnem prostoru, ki so povezani s prometom in prometnim načrtovanjem. Poglavitni cilj strategije je oblikovati ukrepe, ki bodo učinkovito prispevali k spreminjanju potovalnih navad in povečanju uporabe trajnostnih načinov prevoza. Postopno zmanjševanje števila avtomobilov, izboljševanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza ter izboljšanje dostopnosti javnih površin za osebe z oviranostmi pomembno prispeva k višji kakovosti bivanja v lokalni skupnosti.
Pri pripravi celostne prometne strategije bo velik poudarek namenjen analizi trenutnih prometnih razmer in analizi učinkov že izvedenih ukrepov. Pripravljeni bodo novi predlogi strokovno utemeljenih rešitev, dopolnjen bo akcijski načrt iz leta 2017. V postopku izdelave dokumenta bodo k sodelovanju povabljeni predstavniki strokovne in širše javnosti, oblikovan dokument pa bo obravnaval in sprejel občinski svet.
V prihodnjih mesecih se bo zvrstilo več aktivnosti, med njimi več javnih posvetov in tudi javno zbiranje predlogov in pobud za izboljšanje prometnih razmer v občini Sevnica. Občinska uprava bo o dogodkih, namenjenih vključevanju javnosti v pripravo OCPS, redno obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih.
Celostno prometno strategijo za obdobje 2024–2031 Občina Sevnica pripravlja v sodelovanju s podjetjem Savaprojekt d. d. iz Krškega.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc