Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

zakrvodajalce foto12

Poročilo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica
Članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 14. redni seji sestali 24. aprila v Kulturni dvorani Sevnica.
Po skrajšanem postopku so potrdili predlog podrobnega prostorskega načrta na območju Blance, s tem pa omogočili gradnjo dveh zasebnih stanovanjskih stavb z ureditvijo pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Potrdili so tudi tehnično posodobitev grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora občinskega prostorskega načrta. Usklajeni podatki namenske rabe prostora z zemljiškim katastrskim načrtom bodo poleg boljšega in natančnejšega prostorskega načrtovanja omogočili zanesljivejše lokacijske informacije, boljše preseke s pravnimi režimi, učinkovito uporabo podatkov pri odmerah nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, večjo natančnost in boljše informacije v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin in ustreznejše upravljanje s prostorom.
Seznanili so se s poročilom o delu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica in s poročilom o izvajanju aktivnosti v okviru Strategije razvoja turizma v občni Sevnica za obdobje 2019–2024. Pritrdili so predlogu novega akcijskega načrta za destinacijo Sevnica za leto 2024, ki se izvaja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Akcijski načrt je sestavni del aktivnosti, s katerimi destinacija Sevnica ohranja pridobljeni Zlati znak Zelene sheme slovenskega turizma.
Potrdili so zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2023 in se seznanili z aktivnostmi participativnega proračuna za leto 2025. Javni poziv za podajo pobud bo tudi v letošnjem letu odprt v mesecu maju.
Članice in člani občinskega sveta so podali soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Sevnica za nov mandat in pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljic Vrtca Ciciban Sevnica in Osnovne šole Krmelj za naslednje 5-letno obdobje. Imenovali so tudi predstavnike Občine Sevnica kot ustanoviteljice v svete javnih zavodov in sicer glasbene šole, območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Osnovne šole Krmelj in Vrtec Ciciban Sevnica.

Slovesnost v počastitev krvodajalstva
V torek, 23. aprila 2024, je Območno združenje Rdečega križa Sevnica skupaj z Občino Sevnica pripravilo slovesnost v počastitev krvodajalstva. Na priložnostnem dogodku, ki je potekal v Kulturni dvorani Sevnica, so podelili zahvale nesebičnim posameznikom in posameznicam, ki so svojo kri darovali vsaj 40-krat.
Zbrane so pozdravili podpredsednica RKS OZ Sevnica Jelka Bec, župan Srečko Ocvirk, strokovni sodelavec za področje krvodajalstva na Rdečem križu Slovenije Boštjan Novak in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič.
Priznanja in zahvale darovalcem krvi so podelili v več sklopih in sicer 40-kratnim, 45-kratnim, 50-kratnim, 60-kratnim, 70-kratnim in 80-kratnim darovalcem. Še posebna zahvala je bila izrečena petim občanom, ki so kri darovali več kot 90-krat ter občanu, ki je kri daroval več kot 100-krat. Izjemen dosežek je tudi darovanje krvi več kot 110-krat, za kar sta zaslužna dva občana. Rekorder, občan sevniške občine, ki je kri daroval 167-krat, s tem pa zagotovil več kot 80 litrov krvi, je Janez Radej iz Blance.
Prijetno prireditev so s kulturnim programom popestrili Jakob Štigl, Ema Štigl in Milan Mitrovič, ansambel Skomini in plesalke iz Plesnega kluba Lukec, povezovala pa sta jo Tanja Mikolič in Nejc Krnc.

zakrvodajalce foto

Z leve proti desni: Podpredsednica RKS OZ Sevnica Jelka Bec, Janez Radej, sekretarka RKS OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc in župan Srečko Ocvirk (foto: Ljubo Motore)

Odprite okna, odprite duri, nanje trka Sveti Jurij!
Ljudska pesem je bila v preteklosti pomembna spremljevalka družbenega in družabnega življenja. Z modernizacijo družbe ta oblika prepevanja vse bolj izginja, a svojega pomena še ni popolnoma izgubila. Za to so zaslužni predani posamezniki, ki ohranjajo tradicijo ljudskih pesmi, skozi udejstvovanje v kulturnih društvih in zborih ter tudi z jurjevanjem. Jurjevo koledovanje, kot ga poznamo v sevniški občini, je koledniška šega, ki se je ohranila v prvotni, nespremenjeni obliki. Od 17. maja 2023 je Jurjevo koledovanje na Sevniškem vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.
Pobudnika vpisa v register, Ciril Dolinšek in KŠTM Sevnica, sta več kot dve leti poglobljeno sodelovala s koordinatorjem Slovenskega etnografskega muzeja za uspešno izpeljavo vpisa. V tem času je Ciril Dolinšek tudi izdal publikacijo Sveti jurij in jurjevi pevci na Sevniškem ter zgoščenko Jurjeve pesmi na Sevniškem, s katerima je podrobno dokumentiral in tudi ohranil pesmi in melodije, ki se v sevniški občini prepevajo že vrsto generacij. Pri projektu je tesno sodeloval z vsemi jurjevimi pevci oziroma koledniki, ki še ohranjajo tradicijo ljudskih pesmi v naši občini. To so Boštanjski jurji, Jurjevi pevci z Blance, Jurjevi pevci Dolenji Boštanj, Jurjevi pevci iz Dolnjega Brezovega, Jurjevci Drožanjske, Jurjevci iz Brega in Šentjurja na Polju, Florjanski Jurjevci, Jurjevi pevci Jarica, Jurjevi pevci s Konjskega, Jurjevi pevci iz Kompolja, Jurjevci z Loga, Jurjevi pevci z Lukovca, Jurjevi pevci z Okiča, Jurjevci iz Podvrha in Trnovca, Fantje s Preske, Jurjevci iz Rovišč, Jurji iz Šmarčne, Šentjanški jurjevalci, Jurjevci s Tržišča in Jurjevi pevci z Vrhka pri Tržišču.
Vsako leto okoli goda svetega Jurija 23. aprila fantje in možje pojejo od hiše do hiše. Letos so se Florjanski Jurjevci ustavili tudi pred občinsko stavbo in se tako tudi simbolično poklonili skorajšnji prvi obletnici vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. Pevce je v vlogi gospodarja sprejel župan Srečko Ocvirk in jim, kot to narekuje tradicionalna navada ob obisku jurjevih pevcev, za lepo pesem podaril jajca in klobase.

florjanski jurjevalci

Florjanski Jurjevci. Foto: Klemen Bec

Prvomajsko praznovanje in tradicionalni Gorski tek na Lisco
Letošnje tradicionalno praznovanje 1. maja na Lisci bosta popestrili vesela glasba in bogata gostinska ponudba ekipe Tončkovega doma. Naslednji dan, 2. maja, pa bo potekal tradicionalni, že 33. Gorski tek na Lisco.
Za varno pot na Lisco in iz nje ter za prometno razbremenitev območja Lisce na 1. maj bo Občina Sevnica zagotovila brezplačen avtobusni prevoz.
Vozni red brezplačnega »Lisca busa«:
URA ODHODA POSTAJALIŠČE SMER
07:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
08:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
09:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
10:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
11:15 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
12:15 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
16:00 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
17:30 LISCA BREG–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
20:00 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA

Ob pričakovanem povečanem obisku Lisce je pomembno poudariti nujnost skrbi za okolje in ohranjanja širšega območja Lisce kot naravne vrednote. Spoštovanje pohodniškega bontona, primerna pohodniška kultura na planinskih poteh, ki potekajo tudi po zasebnih zemljiščih, in ustrezno parkiranje naj bodo vrednote, v duhu katerih bomo za prvomajske praznike obiskali Lisco in Tončkov dom.
Gorski tek na Lisco, ki ga organizira Klub Berg-Lauf Lisca Sevnica, se bo pričel ob 10. uri na igrišču na Orehovem. Na trasi teka bodo urejene občasne, kratkotrajne, premične in popolne zapore prometa na odsekih lokalnih cest in javnih poti, ki vodijo iz Orehovega proti Lisci po vsakoletni trasi. Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

tek lisca24

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc