Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

konzorcij sevnica2024

 


Sevnica je v torek, 16. aprila, gostila srečanje predstavnikov turističnih destinacij, ponudnikov in drugih turističnih deležnikov, vključenih v Konzorcij Slovenia Green. Slovenia Green oziroma Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni certifikacijski program, usmerjen v razvoj trajnostnega slovenskega turizma. Občina Sevnica je ena izmed 60 slovenskih destinacij, vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma in ponosna nosilka zlatega znaka, ki je takoj za platinastim znakom najvišja nagrada destinacijam za njihova prizadevanja v smeri zelenega in trajnostnega razvoja.
Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica Javnega zavoda za kulturo, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Mojca Pernovšek. KŠTM Sevnica je v okviru svojih dejavnosti nosilec vseh aktivnosti v povezavi z ustvarjanjem trajnostne destinacije občine Sevnica. Konzorciju se je zahvalila za izkazano zaupanje ob gostovanju dogodka na sevniškem gradu.
Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru izpostavil pomen oblikovanja lokalnih doživetij in dobrih lokalnih produktov, ki pritegnejo obiskovalce, hkrati pa ustvarjajo dodano vrednost za lokalno gospodarstvo. Poudaril je, da sevniška občina ni množično obiskana turistična destinacija. V preteklosti je bil ta trend drugačen, saj so turisti potovali večinoma z vlakom, železniška povezava Sevnice z drugimi kraji pa je zelo dobra. V današnjem, modernem času, so najbolj obiskane tiste destinacije, ki se nahajajo neposredno ob avtocestnih povezavah. Izziv snovalcev turističnih destinacij je torej oblikovanje trajnostnih doživetij, tudi v kontekstu mobilnosti. Ob tem je poudaril, da množični turizem ustvarja presežke v denarju, med tem pa je oblikovanje turistične ponudbe v butičnih destinacijah precej bolj vezano na javno financiranje. Ob tem je zelo pomembno sklepanje partnerstev, ki prinašajo finančno vzdržnost turistične dejavnosti v manj množično obiskanih krajih. Te destinacije si hkrati prizadevajo za trajnostni razvoj turizma, kar ima pozitivne učinke na lokalno prebivalstvo in gospodarski razvoj. V tem kontekstu je predstavil tudi prizadevanja Občine Sevnica za povečanje lokalne samooskrbe s hrano. Ob vse višjem deležu javnih naročil, ki so usmerjena k lokalnim pridelovalcem hrane, se gradijo pomembni odnosi in poslovne povezave, ki povečujejo lokalno gastronomsko ponudbo, to pa zelo pozitivno vpliva na razvoj trajnostne in edinstvene destinacije.

»Turizem niso samo tuji državljani, turizem so domačini, ki se dobro počutijo v svojem okolju. Turistična dejavnost lahko pritegne tudi domačega turista iz bližnje okolice. S tem se ustvarja pomembna dodana vrednost domačega gospodarstva. Sevniška občina ima čudovite zgodbe, ki imajo resnično velik potencial za oblikovanje v zanimiva in edinstvena doživetja,« je poudaril župan.
Dotaknil se je tudi evropske kolesarske mreže EuroVelo ter vključevanje slovenske in tudi lokalne kolesarske mreže v enoten sistem. Občina Sevnica si že dlje časa prizadeva za vključitev kolesarskih poti ob reki Savi v nacionalno in nato evropsko kolesarsko mrežo, pri čemer bi sevniško občino kolesarsko povezali z Ljubljano in Zagrebom, kar predstavlja zelo velik turistični potencial. V sklepnem delu svojega nagovora je udeležencem delavnice zaželel uspešno delo in prijetno preživet dan na sevniškem gradu.

 

Pred začetkom delavnice je zbrane nagovorila še koordinatorka Konzorcija Slovenia Green Tina Zakonjšek iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki je predstavila temo delavnice - trajnostni marketing. Teoretski okvir delavnice je vodila Petra Škabar, psihologinja in strokovnjakinja za marketing.

KŠTM Sevnica je v okviru aktivnosti Zelene sheme slovenskega turizma v ponedeljek, 15. aprila, organiziral tudi letno srečanje turističnih ponudnikov, ki delujejo na območju destinacije Sevnica. V okviru dogodka sta bila predstavljena akcijski načrt za pripravo nove strategije razvoja turizma za naslednje razvojno obdobje in Kolektivna blagovna znamka Sevnica Premium, udeleženci pa so med drugim razpravljali tudi o trendih v razvoju kolesarstva in kolesarjem namenjenih turističnih doživetij.

Sanacija plazu pod cerkvijo v Zabukovju

V lanskem letu je sevniško občino prizadelo več večjih vremenskih ujm, ki so pustile posledice na cestno- prometni infrastrukturi. Občinska uprava je dogodke prijavila v državni sistem za ocenjevanje škode AJDA, na podlagi podanih ocen škode pa je država občini namenila sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.
Občina Sevnica je sredstva prejela konec lanskega leta, v letošnjem letu pa potekajo aktivnosti za sanacijo najbolj poškodovanega območja, plazu, ki je nastal pod cerkvijo v Zabukovju. Izdelana je projektna dokumentacija za sanacijo plazu, ki jo je pripravil Gradbeni inštitut ZRMK. Zaradi obsežnosti potrebne sanacije je bil sprejet okvirni načrt sanacije, ki obsega dve fazi. V prvi fazi je predvidena stabilizacija brežine nad cestiščem oziroma pod cerkvijo Sv. Lenarta, v drugi fazi pa ureditev brežine pod cestiščem.
Občina Sevnica je v letošnjem letu pristopila k ureditvam, ki so predvidene v prvi fazi. V teh dneh bo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca za sanacijo prve faze, torej stabilizacijo brežine nad cestiščem oziroma pod cerkvijo Sv. Lenarta. Na cerkvi Sv. Lenarta so se v tem času pojavile večje razpoke, zaznano je posedanje temeljev, zato je ureditev brežine nujno potrebna. Po tej izvedeni sanaciji se bodo lahko pričeli postopki za stabilizacijo cerkve.

 

cerkev svet lenart

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc