Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

srecanje 2024

Občina Sevnica uspešna na razpisu za sofinanciranje gradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu
Naselje Loka pri Zidanem Mostu še nima urejenega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Občina Sevnica je v letu 2022 naročila pripravo projektne dokumentacije in pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne kanalizacije z rastlinsko čistilno napravo, projekt pa je uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.
Ministrstvo je odobrilo znesek sofinanciranja projekta v višini 743.154,04 evrov. Ocenjena vrednost projekta je 1.728.516,64 evrov.
V okviru projekta bo izgrajena fekalna kanalizacija v skupni dolžini 1.765,94 m. Lega naselja omogoča izgradnjo gravitacijske kanalizacije, brez črpališč. Odpadne vode se bodo zbirale v novi rastlinski čistilni napravi, ki bo urejena v bližini reke Save. Za čiščenje je izbrana tehnologija t.i. francoskega sistema rastlinske čistile naprave, za katerega je značilno, da ne potrebuje predčiščenja v obliki večprekatnega usedalnika, kar znižuje tako stroške investicije kot tudi stroške obratovanja. Novozgrajeni sistem bo omogočil priključitev vseh gospodinjstev ter vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega zavoda na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Rastlinske čistilne naprave so celovit sonaravni sistem za čiščenje odpadnih vod in ohranjanje vodnih virov. Za svoje delovanje ne potrebujejo strojnih elementov, zato so tudi v kontekstu energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja dobra alternativa odvozu in čiščenju blata iz greznic. Na podlagi pridobljenega sklepa o sofinanciranju bo sklenjena pogodba z ministrstvom, nato pa bo pričet postopek javnega naročila za izbor izvajalca.

Županovo srečanje z Društvom U3 Sevnica
Župan Srečko Ocvirk se je v torek, 9. aprila, srečal s članicami in člani Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje U3 Sevnica. Dogodek je bil izobraževalno-družabnega značaja, saj je župan v okviru študijskega predavanja predstavil ključne projekte, ki se izvajajo ali načrtujejo na območju sevniške občine.
Po uvodnih pozdravih in nastopu malčkov iz Vrtca Ciciban Sevnica je župan predstavil projekte na področju cestno-prometne infrastrukture, vzgoje in izobraževanja, preskrbe z vodo, zdravstvene in dolgotrajne oskrbe in stanovanjske gradnje. Podrobneje je predstavil načrtovane posodobitve Železniške postaje Sevnica in omenil še nekatere druge projekte, ki jih na območju sevniške občine načrtujeta Direkcija RS za infrastrukturo in Direkcija RS za vode. V sklepnem delu srečanja je odgovarjal na vprašanja, vezana na delo občine in na projekte.

 

Encijan že razveseljuje pohodnike in obiskovalce Lovrenca
Toplejše aprilsko vreme je spodbudilo zgodnje cvetenje encijana na Lovrencu. Rastišče encijana oziroma Clusijevega svišča je izjemno dragocena naravna vrednota in je opredeljeno kot zavarovano območje. Po odloku Občine Sevnica ima rastišče status naravnega spomenika. Območje je zavarovano z leseno ograjo in trakovi, v lanskem letu pa je Občina Sevnica namestila dodatne opozorilne table, ki obiskovalcem sporočajo, da je območje rastišča na zasebnih zemljiščih. Prehod je dovoljen izključno po stezah, ki so del mreže planinskih poti.
Zaradi nedovoljenega izkopavanja, neupoštevanja omejitev gibanja in teptanja rastlin zaradi množičnega obiska prostovoljci Planinskega društva Lisca Sevnica že vrsto let v času cvetenja rastišče varujejo in obiskovalce opozarjajo na pravilno ravnanje. Njihova predanost tej zaščiteni visokogorski roži je izjemno veliko pripomogla k ohranitvi rastišča, saj v zadnjih letih poročajo o naraščanju števila cvetov. Občina Sevnica poziva vse, ki si bodo cvetove Clusijevega svišča ogledali v živo, da dosledno spoštujejo vse omejitve in tako pomagajo ohraniti to edinstveno rastišče modrih cvetov na pobočju Lovrenca.

Športno-družabno obarvani prvomajski prazniki na Lisci
Letošnje tradicionalno praznovanje 1. maja na Lisci bosta popestrili vesela glasba in bogata gostinska ponudba ekipe Tončkovega doma. Naslednji dan, 2. maja, pa bo potekal tradicionalni, že 33. Gorski tek na Lisco.
Za varno pot na Lisco in iz nje ter za prometno razbremenitev območja Lisce na 1. maj bo Občina Sevnica zagotovila brezplačen avtobusni prevoz.
Vozni red brezplačnega »Liscabusa«:
URA ODHODA POSTAJALIŠČE SMER
07:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
08:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
09:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
10:00 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
11:15 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
12:15 ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA KRAKOVO–LISCA
16:00 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
17:30 LISCA BREG–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA
20:00 LISCA KRAKOVO–ŽELEZNIŠKA POSTAJA SEVNICA

Ob pričakovanem povečanem obisku Lisce je pomembno poudariti nujnost skrbi za okolje in ohranjanja širšega območja Lisce kot naravne vrednote. Spoštovanje pohodniškega bontona, primerna pohodniška kultura na planinskih poteh, ki potekajo tudi po zasebnih zemljiščih, in ustrezno parkiranje naj bodo vrednote, v duhu katerih bomo za prvomajske praznike obiskali Lisco in Tončkov dom.

Gorski tek na Lisco, ki ga organizira Klub Berg-Lauf Lisca Sevnica, se bo pričel ob 10. uri na igrišču na Orehovem. Na trasi teka bodo urejene občasne, kratkotrajne, premične in popolne zapore prometa na odsekih lokalnih cest in javnih poti, ki vodijo iz Orehovega proti Lisci po vsakoletni trasi.

Razglasitev rezultatov bo ob 12.45 pri Tončkovem domu na Lisci, kjer se bodo sodelujoči lahko tudi okrepčali s toplim obrokom. Tekmovanje bo v vsakem vremenu, vsi tekmovalci pa bodo prejeli diplomo, spominsko medaljo in darilo organizatorja.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc