Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

srecanje drustva sevnica

Srečanje s kulturnimi, turističnimi in mladinskimi društvi
V torek, 2. aprila, se je župan Srečko Ocvirk, skupaj z direktorico občinske uprave Jerico Lipec in direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Mojco Pernovšek, ter sodelavci obeh institucij, srečal s predstavniki društev, ki delujejo na področju kulture, turizma in mladinskih dejavnosti. Na srečanju je sodeloval tudi načelnik Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, ki je predstavil nekaj ključnih informacij v zvezi z organizacijo javnih dogodkov. Vsak javni dogodek je namreč potrebno ustrezno prijaviti na policijsko postajo, v nekaterih primerih pa tudi na upravno enoto ter na Občino Sevnica.

Srečanje je potekalo sejni sobi Športnega doma Sevnica

Zbrani so prisluhnili kratkim predstavitvam občinskih razpisov, ki so namenjeni sofinanciranju dejavnosti društev, ki se ukvarjajo s kulturo, turizmom in mladinskimi dejavnostmi. Sledila je razprava, v okviru katere so predstavniki društev podali nekaj pobud za spremembe pravilnikov, ki opredeljujejo razpisne pogoje, izrazili so tudi potrebe za več prostorov za društveno udejstvovanje. Predstavniki društev so pozdravili povišanje sredstev za področje kulture in mladine in hkrati predlagali tudi povišanje sredstev na področju turizma. Ob tem se je Jerica Lipec predstavnikom društev zahvalila za njihovo predano delo in sooblikovanje družbenega in družabnega dogajanja v lokalnem prostoru.
V sklepnem delu srečanja sta Annemarie Culetto in Matej Imperl iz KŠTM Sevnica predstavila kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium in Zeleno shemo slovenskega turizma, v okviru katere je Občina Sevnica ponosna nosilka Zlatega znaka.

Akcija brezplačnega zbiranja LLDPE/STRECH folije za povijanje bal sena

Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica se priključuje pilotnemu projektu podjetja Golden Hill - zbiranje, odvoz in pošiljanje v reciklažo ločeno zbrano odpadno folijo za povijanje bal sena (za suho, silažno in senažno krmo). Prva zbiralna akcija poteka od 2. do 26. aprila 2024 v Zbirnem centru za odpadke na Savski cesti v Sevnici.
Zasavsko podjetje GlobalConsult d. o. o. oziroma Golden Hill se loteva tega izziva v partnerstvu z LAS Zasavje in je vzpostavilo sistem zbiranja, odvoza in pošiljanja v reciklažo odpadno folijo za povijanje bal sena. Projekt uspešno teče v občinah zasavske regije, v Radečah in Celju, z aprilom pa se pričenja prva akcija zbiranja tudi v občini Sevnica. Kmetje iz sevniške občine lahko odpadno folijo pripeljejo v Zbirni center, od 2. do 26. aprila, od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure oziroma prvo in drugo soboto v mesecu aprilu od 8. do 13. ure.
LLDPE folija mora biti čista in brez balirnih mrežic, vrvic, lesa in drugega odpadnega materiala. Prevzem folije je brezplačen. V kolikor folija ne bo ustrezala oziroma ne bo čista po navodilih, se bo pošiljka zavrnila oziroma bo obračunano sortiranje. Za oddano odpadno folijo bo kmetu izdan tehtalni list, kot potrdilo o prevzemu.

Komunala d. o. o. Sevnica zasleduje pomembne cilje, usmerjene k ohranjanju narave in zaščiti naravnih virov, med njimi podtalnice. Na njihovi spletni strani so objavili dodatne informacije, s katerimi si prizadevajo za osveščanje kmetov na področju ločenega zbiranja in odlaganja odpadkov ter osveščanje o primernem ravnanju z odpadno folijo od bal, ki je ob ustreznem skladiščenju primerna surovina za nadaljnjo predelavo.
Za dodatne informacije so dosegljivi tudi na telefonski številki 07 81 64 714.

50 let delovanja Vrtca Ciciban Sevnica

V četrtek, 4. aprila, so v Vrtcu Ciciban Sevnica s priložnostim dogodkom obeležili 50 let delovanja. V Centralnem vrtcu v Sevnici so otroke in njihove starše zabavali Pika Nogavička, Rdeča Kapica in Kekec, junaki iz pravljic, po katerih so poimenovane enote vrtca.
Zbrane so pozdravili ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Tanja Sorčan, podžupan Občine Sevnica Janez Kukec in predsednik sveta staršev Denis Revinšek.
Prireditev se je nadaljevala v igralnicah in skupnih prostorih vrtca, kjer so lahko otroci skupaj s starši ustvarjali v različnih ustvarjalnih delavnicah, potovali v svet pravljic in lutk, prepevali ljudske pesmi in plesali ljudske plese, se preizkusili v gibalnih aktivnostih, spoznali in zaplesali s folklorno skupino Spomin.

Priložnostni dogodek je bil zelo obiskan

Predstavile so se vse enote Vrtca Ciciban Sevnica, ki predšolsko vzgojo opravlja v Centralnem vrtcu, v enoti Kekec pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, v enoti Panorama v Boštanju, ter v sklopu podružničnih šol v Loki in na Studencu.
Praznovanje 50. obletnice ustanovitve so zaključili v športni igralnici s pesmima Pobelelo pole in Vse najboljše.
V šolskem letu 2023/2024 Vrtec Ciciban Sevnica obiskuje 511 malčkov. V okviru vseh enot deluje 30 oddelkov. V preteklem obdobju je Občina Sevnica namenila veliko pozornosti zagotavljanju ustreznega standarda za izvajanje programov predšolske vzgoje. Centralni vrtec je bil večkrat dograjen, z zadnjo posodobitvijo leta 2021 je pridobil dodatne tri nove igralnice, nove sanitarije, prostore za zaposlene in veliko teraso, ki jo z veseljem uporabljajo v toplejših mesecih. V tem letu je Občina Sevnica uredila tudi nov vrtec v objektu Panorama v Boštanju, ki je v letu 2023 prav tako pridobil tri nove igralnice.
Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. Delež otrok, vključenih v vrtce, narašča. Če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta odstotek sedaj znaša okrog 90 odstotkov, s čimer se vse bolj približujemo nacionalnemu cilju deleža v vrtce vključenih otrok, ki znaša 95 odstotkov.

50let vtec ciciban

Ob svetovnem dnevu zdravja

Vsako leto, že od leta 1950, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) obeležuje Svetovni dan zdravja na 7. april. Dan poudarja najpomembnejše globalne izzive na področju javnega zdravja. Svetovni dan zdravja obeležujemo tudi v sevniški občini, ob tej priložnosti pa povzemamo nekaj zanimivih informacij na temo zdravja v lokalnem prostoru.
Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) za leto 2023 zdravje v občini Sevnica glede na večino kazalnikov ne odstopa od slovenskega povprečja. Odzivnost v programu DORA je nekoliko nad slovenskim povprečjem, v programih Svit in Zora pa se številke gibljejo znotraj slovenskega povprečja. Nad slovenskim povprečjem je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in za sladkorno bolezen. Gibalna učinkovitost otrok je blizu slovenskemu povprečju, vendar pa velja izpostaviti prekomerno prehranjenost otrok in mladostnikov med 6. in 15. letom starosti. Nad slovenskim povprečjem je tudi število odkritih bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu.
Občina Sevnica si z različnimi akcijami in kampanjami prizadeva za ozaveščanje o zdravem in aktivnem načinu življenja. V zadnjem obdobju je bil največji preboj narejen na področju lokalne samooskrbe in krajšanju dobavnih poti. Sevniška občina je bila že večkrat izpostavljena kot primer dobre prakse za javna naročila za živila, ki jih za pripravo obrokov nabavljajo osnovne šole in vrtci. Občinska uprava šolam in vrtcem nudi ustrezno strokovno podporo, ti pa se v sklopu aktualne zakonodaje poslužujejo javnih naročil lokalno pridelane hrane in živil v najvišjem dovoljenem odstotku.
V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi se daje velik poudarek aktivnostim in infrastrukturi, ki podpira zdrav življenjski slog. S številnimi fitnesi na prostem, urejenimi kolesarskimi potmi, z možnostjo izposoje koles, s številnimi športnimi igrišči Občina Sevnica spodbuja rekreacijo in zdrav način življenja. Zelo pomembno vlogo pri spodbujanju rekreacije nosijo tudi športna društva, ki za svoje člane in širšo javnost organizirajo raznovrstne dejavnosti.
Zdrav življenjski slog spodbuja tudi Center za krepitev zdravja, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Sevnica. Izvajajo številne delavnice in programe, ki pomagajo občanom do boljšega zdravja. Svetovni dan zdravja bodo obeleževali v soboto, 6. aprila, s stojnico v zdravstvenem domu, med 8. in 12. uro, kjer bodo ozaveščali o zdravem načinu življenja ter merili krvni tlak in krvni sladkor. V aprilu, načrtujejo tudi javni test hoje na savskem nasipu. Občanom skozi vse leto nudijo možnost individualnih obravnav na področju gibanja, zdrave prehrane in kroničnih.
Za svoje zdravje lahko največ naredi vsak posameznik, s tem da si vzame čas za ustrezno prehrano, spanje, sprehod in počitek. Z udeležbo na športnih in z zdravjem povezanih dogodkih, ki se pripravljajo v spomladanskih in poletnih mesecih, pa bo korak k osebnemu zdravju še lažji.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc