Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

most krmelj

Popolna zapora mostov v Krmelju
Stekla so pripravljalna gradbena dela za ureditev novih mostov v Krmelju. V sklopu projekta je predvidena odstranitev kamnitega mostu proti Gabrijelam in mostu, ki vodi v poslovno cono ter izgradnja novih, statično in prometno primernejših mostov. Zaradi teh gradbenih posegov bo območje zaprto za ves promet predvidoma od 2. aprila 2024, dela pa bodo potekala vsaj do pričetka novega šolskega leta.
Dostop do Osnovne šole Krmelj je možen po obeh peš brveh, ki sta v neposredni bližini šole. V času zapore bo trasa šolskih prevozov prilagojena. Starši otrok, ki v Krmelju obiskujejo vrtec oziroma šolo, lahko v naslednjih dneh pričakujejo tudi obvestilo glede izbranih lokacij za parkiranje osebnih avtomobilov za potrebe spremljanja najmlajših do šolskega kompleksa. V času popolne zapore bo obvoz do Gabrijel primerno označen.

most krmelj1

Pred začetkom del v potoku bo izveden odlov rib v sodelovanju z Ribiško družino Sevnica. Zaradi dotrajanosti je gradnja novih premostitvenih objektov čez potok Hinja v Krmelju nujna. V okviru projekta je predvidena tudi protipoplavna ureditev struge potoka na območju mostov, obnovljen bo odsek lokalne ceste, ki se navezuje na most, preurejeni bodo obstoječi komunalni vodi, na območju novih mostov pa je predvidena tudi nova cestna razsvetljava.

Krmeljska mosta pred pričetkom gradbenih del

S to investicijo bo osrednji del Krmelja primerno posodobljen, izboljšana bo prometna pretočnost in varnost, izvedeni posegi pa bodo prispevali tudi k izboljšani protipoplavni varnosti na širšem območju Osnovne šole Krmelj.

Podpis pogodbe za dobavo notranje opreme na novo OŠ Ane Gale Sevnica
V četrtek, 28. marca, je župan Srečko Ocvirk podpisal pogodbo z na javnem naročilu izbranim podjetjem Lesing d. o. o. iz Kočevja, ki bo izdelal notranjo opremo za novo OŠ Ane Gale Sevnica. Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami se je pričela v letu 2022, vselitev v nove prostore pa je predvidena s pričetkom šolskega leta 2024/2025. Gradnja šole je zaključena, notranji prostori pa bodo opremljeni do predvidoma začetka poletja. Pogodbena vrednost naročila notranje opreme znaša 229.342,33 evrov z DDV.

 podpis pogodbe

Pohištvo bo prilagojeno ustreznim standardom ter potrebam učencev. Zasnova notranjih prostorov je usmerjena v zagotavljanje kvalitetnega razvoja potencialov otrok s posebnimi potrebami ter oblikovanje okolja, v katerem se bodo dobro počutili. Primerna oprema bo zagotovljena tudi za strokovne sodelavce šole. Pomemben poudarek bo na razvoju gibalnih sposobnosti, zato bo tudi v šolski telovadnici urejena nadstandardna oprema.
Novi šolski objekt je umeščen na območju širšega kompleksa Vrtca Ciciban Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in Športne dvorane Sevnica. Z delno rušitvijo in rekonstrukcijo stavbe vrtca se je sprostil prostor za gradnjo novega objekta ter dozidavo in združitev z objektom vrtca. Nova šola je v velikosti 1.227,40 m2 . V pritličju je predvidenih 6 učilnic in telovadnica s pripadajočimi prostori, v nadstropju pa so predvidene še dodatne 3 učilnice in prostori za učitelje. Etaži sta povezani s stopniščem in dvigalom. Ob gradnji osnovnega objekta so bili urejeni tudi spremljevalni objekti in sicer nadstrešnica ob kuhinji in hladilnica za potrebe kuhinje OŠ Sava Kladnika Sevnica ter nadstreška s skladiščem za Športno dvorano Sevnica. Ob ureditvi okolice so bila urejena dodatna parkirna mesta, od tega je tudi nekaj mest namenjenih za polnjenje električnih vozil.

gale sevnica

Ureditev nove šole s prilagojenim programom je pomembna pridobitev za celotno lokalno skupnost. Lokacija šole je bila skrbno izbrana in je v neposredni bližini drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, športne dvorane, knjižnice, zdravstvenega doma, varstveno-delovnega centra za odrasle s posebnimi potrebami in doma za starejše občane. Mladi, ki se izobražujejo na OŠ Ane Gale Sevnica, bodo tako bolj vpeti v vsakodnevno dogajanje in utrip mesta, kar bo pozitivno prispevalo k njihovem vključevanju v družbeno življenje.

 

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

VABILO – OGLED BLAGOSLOVA VELIKONOČNIH JEDI

V soboto, 30. marca 2024, bomo ob 16. uri članice Aktiva kmečkih žena Tržišče skupaj s krajani spodnjega dela Tržišča velikonočne dobrote na blagoslov v župnijsko cerkev v Tržišču v sprevodu prinesle v praznično okrašeni košari velikanki.
Ob tem bo predstavljena zgodovina košare velikanke. Dobrodošli so vsi, ki bi želeli svoje velikonočne dobrote blagosloviti v župnijski cerkvi v Tržišču ali si zgolj ogledati našo posebnost. Veselimo se srečanja z vami.

velika noc

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc