Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

kulturnipraznik9


Na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja, so na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku podelili Prešernove plakete in priznanja. Za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja jih vsakoletno podeljuje Zveza kulturnih društev Sevnica.

Prešernovo priznanje so prejeli Literarna skupina Večerna zarja, Mihaela Jazbec, Jasna Pinoza in Radovan Hribar. Bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Marija Knez in Jože Knez. Srebrno Prešernovo plaketo sta prejela Ana Štojs in Jože Dernač. Zlato Prešernovo plaketo je Zveza kulturnih društev Sevnica podelila Ljudskim pevkam z Blance.
Kulturno dvorano v Sevnici so obiskovalci napolnili skoraj do zadnjega sedeža. Zbrane je uvodoma nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Izpostavil je pomen kulture v vsakdanu posameznikovega življenja. »Kultura je povezovalna, kohezivna sila naše družbe, prijetnih odnosov in prijetnega bivanja v našem kraju«, je poudaril. Osrednja gostja in slavnostna govornica dr. Rosvita Pesek je v svojem govoru izpostavila pomen pristnih medčloveških odnosov, za katere se zdi, da ob izpostavljenosti tehnologiji postopoma, a z gotovostjo izginjajo. Ob tem izginja tudi naša osebna kultura, saj ob vse večji odvisnosti od aplikacij, ki naj nam bi lajšale življenjske odločitve, ne izbiramo več tistega, kar je pred nami. Ob tem je pozvala, naj se veselimo vse kulture, ki nas obdaja. Knjiga, literatura, glasba, likovna umetnost, obujanje starih običajev, vse to je razlog za veselje. »Slovenski kulturni praznik je pravzaprav praznik naše identitete, torej vsega tega, kar smo dobili v dar od naših prednikov«. Svoj govor je sklenila s citatom iz Prešernovega Sonetnega venca.
Prijeten kulturni program so popestrili učenke in učenci Podružnične šole Studenec, ki so pripravili zabaven skeč, posvečen Francetu Prešernu, zaokrožile pa so ga odlične pevke Vokalne skupine Veritas. Dogodek je povezovala Tanja Mikolič.
V preddverju dvorane so si obiskovalci lahko ogledali razstavo izbranih likovnih del XXIII. Mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2023.
Letošnjo osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku so organizirali Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica, Knjižnica Sevnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica in Javni zavod za kulturo, turizem, šport in mladinske dejavnosti Sevnica. Celostno grafično podobo dogodka je oblikovala Nevenka Flajs.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

PREJEMNIKI PREŠERNOVIH PRIZNANJ IN PLAKET ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA 2024

Za prizadevno ljubiteljsko ustvarjalnost na literarnem področju v lokalni skupnosti PREŠERNOVO PRIZNANJE prejme LITERARNA SKUPINA VEČERNA ZARJA

Literarna skupina je bila ustanovljena pri Društvu upokojencev Sevnica še pred letom 2010. Na pobudo predsednice se je skupina v letu 2010 nato preimenovala v Večerno zarjo.
Člani skupine pišejo pesmi, proze in spise. Kot skupina ali posamezni člani se radi odzovejo povabilom za nastop na različnih kulturnih dogodkih doma, v regiji in širše. Z veseljem se udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira Območna izpostava JSKD Sevnica, kot je na primer srečanje literarnih ustvarjalcev Slavček poje, žvrgoli… Njihovi nastopi so dobro obiskani in vselej nagrajeni s pohvalami. Skupino sestavljajo: Zdravka Brečko, Jana Cvirn, Mihaela-Janja Kolar, Vida Križnik, Ana Perme, Štefanija Vidrih in Jožef Žnidarič.

Za večletno osebno zavzetost pri uspešnem organizacijskem delovanju kulturnega društva Franc Požun Zabukovje PREŠERNOVO PRIZNANJE prejme MIHAELA JAZBEC

Mihaela se je leta 2003 pridružila gledališki skupini v Zabukovju, leta 2006 pa je postala predsednica Kulturnega društva Franc Požun Zabukovje. Istočasno je v že omenjeni gledališki skupini še vedno sodelovala tudi z igranjem stranskih vlog. Kot predsednica društva deluje povezovalno, s svojim vestnim delom pa pomembno prispeva k kulturnemu napredku Zabukovja.
Rada prisluhne pobudam in predlogom članov društva ter pomaga, da se projekti kvalitetno izvedejo. Njena stalna posebna skrb je pridobitev opreme v večnamenskem domu v Zabukovju.

 

Z gledališkimi predstavami se zabukovški kulturniki udeležujejo regijskih srečanj, kjer, tudi zaradi predanega in kvalitetnega dela Mihaele Jazbec, prejemajo pohvale za izvedene predstave in odigrane vloge.
Mihaela pravi, da je kultura pomembna za obstoj naroda in kraja ter odlično orodje za izražanje kritik. Kot predsednica pa zagotovo predstavlja srce in dušo kulturnega društva v kraju in tudi izven njega.

Za ohranjanje ljudskih plesov in ljudskih izročil v občini Sevnica PREŠERNOVO PRIZNANJE prejme JASNA PINOZA

Jasna se je s folkloro začela ukvarjati v času obiskovanja srednje šole. Nekaj let je plesala v Folklorni skupini Blaž Jurko Razbor, nadaljnjih pet let pa v Akademski folklorni skupini France Marolt Univerze v Ljubljani. Tam je spoznala širino slovenskih ljudskih plesov, folklornih kostumov, različnih koreografij in načinov poučevanja. Veliko je nastopala po manjših in večjih odrih, bila pa je tudi soavtorica ene izmed koreografij.
Pred dobrimi petimi leti je pričela sodelovati s Folklorno skupino Spomin Društva upokojencev Sevnica, ki jo koreografsko in pedagoško vodi še dandanes. Zadnja leta se omenjena skupina redno uvršča na območna in regijska Maroltova srečanja folklornih skupin, kjer strokovni spremljevalci hvalijo njene premišljene in prilagojene koreografije za upokojence ter njihovo izraznost pri podajanju plesa.

Za izjemno požrtvovalno delo pri ohranjanju kulturnih in sakralnih objektov v Loki pri Zidanem mostu PREŠERNOVO PRIZNANJE prejme RADOVAN HRIBAR

Radovan oz. krajše Rado, kot ga kličejo njegovi prijatelji in znanci, je od leta 1991 član Kulturnega društva Primož Trubar iz Loke pri Zidanem mostu. Dva mandata je bil tudi član izvršnega odbora omenjenega društva.
Kar 27 let je nastopal v vlogi vseh treh dobrih mož (Miklavž, Dedek Mraz, Božiček) v loški šoli, kulturnemu domu, Trubarjevem domu upokojencev, farni cerkvi ter na prostem.
Rado je izvajal številna prostovoljna dela pri obnovi prostorov kulturnega doma v Loki, kot so obnova odra, garderobe, sanitarij, dvorane ter druga dela. Izvedel je tudi veliko del v loški cerkvi ter celotno obnovo v prostorih župnišču; pravzaprav bi lahko še kar nekaj časa naštevali njegova opravljena prostovoljna dela, ki bogatijo loški kraj.

Za dolgoletno prizadevanje pri delovanju v različnih kulturnih dejavnostih v občini Sevnica BRONASTO PREŠERNOVO PLAKETO prejme MARIJA KNEZ

 

Marija je leta 1984 pričela prepevati v Mešanemu pevskemu zboru Krmelj in bila v njem aktivna do konca njegovega delovanja. Za kulturne dogodke v kraju je bila ustanovljena folklorna in dramska skupina, kjer je pri obeh več let vestno sodelovala tudi Marija.
Leta 1995 so v Krmelju ustanovili žensko pevsko skupino Lokvanj, ki izvaja ljudske pesmi in deluje še dandanes. Marija že od začetka prepeva v dotični skupini, od leta 2017 pa deluje tudi kot vodja pevske zasedbe.
Skupaj z možem Jožetom že 14 let prepevata in plešeta v folklorni skupini Spomin pri Društvu upokojencev Sevnica. Marija prepeva tudi pri sevniški ženski skupini Utrinek in Mešanem pevskem zboru Lisca Sevnica, hkrati pa je tudi članica grajske gospode pri Društvu Sevniški graščaki, ki deluje zlasti na sevniškem gradu. S svojim delovanjem tako pušča pomemben pečat pri raznolikih kulturnih dogodkih.

Za osebno zavzetost na področju kulturnega organiziranja in ohranjanja ubranega in ljudskega petja ter ljudskih izročil BRONASTO PREŠERNOVO PLAKETO prejme JOŽE KNEZ

Jože se je leta 1974 pridružil Moškemu pevskemu zboru Krmelj, kasneje pa tudi Mešanemu pevskemu zboru Krmelj, kjer je pel do konca njunega delovanja. Moški, željni prepevanja, so kasneje ustanovili moško pevsko skupino Lira, ki občasno deluje še dandanes in katere član je tudi Jože.
V 80-tih letih je Jože nekaj let vodil Športno kulturno društvo Svoboda Krmelj, ki je v času njegovega vodenja postalo zelo uspešno. V dvorani so se vrstile izvedbe raznovrstnih prireditev, Jože pa je bil tudi pobudnik za prenovo krmeljske kulturne dvorane. Uspešno se je lotil in organiziral večletne plesne tečaje. Z ženo sicer že 14 let plešeta v folklorni skupini Spomin, ki deluje pri Društvu upokojencev Sevnica, že kar nekaj let pa prepevata tudi pri Mešanem pevskem zboru Lisca Sevnica. Hkrati je tudi član grajske gospode, ki deluje v okviru Društva Sevniški graščaki. Jože je odgovoren do sebe in do svojega kulturnega poslanstva, ki ga nesebično in z žarom opravlja že dolga leta.

Za njeno dolgoletno, predano ter osebno zavzeto delovanje v različnih kulturnih dejavnostih v občini Sevnica SREBRNO PREŠERNOVO PLAKETO prejme ANA ŠTOJS

Ana, vsem poznana kot Marjana, je že v osnovni šoli igrala, plesala in pela. V srednji šoli se je vključila v gledališko skupino in igrala v predstavah za otroke, se srečevala z lutkami ter z njimi animirala otroke, v njeni službi, v vrtcu.
Kasneje se je pridružila Mešanemu pevskemu zbora Lisca Sevnica, kjer prepeva že več kot 30 let. Že 15 let prepeva tudi v sevniški pevski skupini Utrinek. Marjana sodeluje s folklorno skupino Spomin, ki deluje pri Društvu upokojencev Sevnica, kjer je 10 let plesala, še vedno pa prepeva pri njenih ljudskih pevcih.
Po upokojitvi se je pridružila sevniškemu Grajskemu lutkovnemu gledališču in z njimi odigrala številne lutkovne predstave doma in tudi v tujini.
Ko se je leta 2005 ustanovila nova gledališka skupina pri društvu Trg Sevnica, se je z veseljem pridružila igralcem ter skupaj z njimi odigrala v odmevnih predstavah, kot so: Miklova Zala, Pod svobodnim soncem, Deseti brat, Pet velikih in Celjski grofje. Kot članica grajske gospode, ki deluje pri Društvu sevniški graščaki, sodeluje pri animiranih ogledih sevniškega gradu, v vlogi Muce Copatarice pa pod Ajdovskim gradcem sprejema otroke.
Njena širina kulturnega delovanja sega tudi do sevniške Univerze za tretje življenjsko obdobje, kjer občasno organizira kulturne prireditve ter tako izkazuje neumorno in izjemno energijo pri svojem delovanju na različnih kulturnih področjih v lokalni skupnosti.

Za njegovo osebno zavzetost pri razvoju zborovskega petja in za ohranjanje slovenske ubrane pesmi v lokalni skupnosti SREBRNO PREŠERNOVO PLAKETO prejme JOŽE DERNAČ

Jože je predan slovenski zborovski pesmi že polnih 65 let. Že davnega leta 1954 se je priključil domačemu moškemu zboru v Brežicah, leta 1957 pa se je za krajši čas pridružil še Moškemu pevskemu zboru Slava Klavora v Mariboru. Po preselitvi v Sevnico leta 1963 se je pridružil k tenoristom moškega pevskega zbora Gasilskega društva Sevnica, pri katerem je prepeval 11 let.
Leto 1974 se je za Jožeta, prvega tenorista, izkazalo kot nov pevski mejnik. Dotičnega leta se je namreč odzval povabilu legendarnega Okteta Boštanjski fantje, kasneje preimenovanega v Jurij Dalmatin, v katerem je prepeval kar 27 let. Predvsem pod strokovnim vodstvom profesorja Egona Kuneja, mentorja okteta, je Jože postal odličen prvi tenorist, eden najboljših v širšem pevskem okolju. Njegov natančen, lepo obarvan in izjemno prodoren tenor, je navduševal (poslušalce?) na številnih domačih odrih in tudi v tujini.
Jože je prvi dve leti od ustanovitve pevsko pomagal tudi moškemu delu Mešanega pevskega zbora Jutranjka Sevnica. Od leta 2002 dalje pa prepeva v Pevski skupini Encijan Planinskega društva Lisca Sevnica. Jože je kar 65 pevskih let z veseljem poklonil ubrani pesmi. Ob tem pa še vedno rad zapoje med pevci, na nastopih ali v družbi.

 

Za ohranitev ljudskih pesmi in ljudskih običajev v občini Sevnica ZLATO PREŠERNOVO PLAKETO prejmejo LJUDSKE PEVKE Z BLANCE

Začetek ljudskega petja na Blanci sega v leto 2002. Pobudnica in ustanoviteljica je bila Andreja Fakin Černel. Novo ustanovljena skupina pevk in pevcev je pričela z vajami in nastopi, kjer so se najprej predstavili na prireditvah v Krajevni skupnosti Blanca. Dobre volje in vztrajnosti v skupini ni manjkalo. Tako so vestno zbirali ljudske pesmi v okolju, kjer so delovali, si jih zapisovali, jih skrbno priredili skupini in vadili za nastope. Sledili so nastopi za kulturni praznik, starostnike, krajevni praznik in drugi nastopi.
Z veseljem so se odzvali vabilom in nastopili na vsakoletnih božičnih koncertih po domovih starejših v Posavju. V skupini so tudi pripravili prireditev, kjer so uprizorili kmečka opravila z ljudskimi pesmimi na odru, kar je občinstvo navdušeno sprejelo. Njihova ljudska pesem je zazvenela tudi ob živih božičnih jaslicah v Postojnski jami. Od vsega začetka delovanja vsako leto sodelujejo na območni reviji pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.
Z leti se je skupina zmanjšala in tako zadnjih šest let deluje kot ženska skupina. Že več let jo vodi Slavica Puh. Tudi v tej manjši ženski zasedbi redno vadijo in se udeležujejo nastopov v domačem kraju in drugod, kot so: koncert ljudskih pesmi v Izoli, v občini Vitomarci v Slovenskih goricah in še kje. V novembru 2023 so pevke slovesno obeležile 20. letnico delovanja in jo proslavile s koncertom na Blanci, kjer so v sodelovanju z učenci Osnovne šole Blanca navdušile polno dvorano.

kulturnipraznik1

kulturnipraznik2

kulturnipraznik3

kulturnipraznik4

kulturnipraznik5

kulturnipraznik6

kulturnipraznik7

kulturnipraznik8

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje vrpeufeu Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc