Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

srecanje duhovniki 2024

Ob tradicionalnem srečanju z duhovniki izpostavili pomembne skupne teme

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je v torek, 6. februarja 2024, skupaj s sodelavci in direktorjem Javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica Mitjo Udovčem v Šentjanžu srečal z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine.
Sodelovanje lokalne skupnosti in župnij v občini Sevnica opredeljuje več stičnih točk, ne zgolj v skrbi za dobrobit posameznika, temveč tudi za izvajanje nalog, ki so pomembne za življenje občanov. Ob srečanju so zbrani obravnavali nekaj tem, ki so pomembne za delovanje verskih skupnosti v lokalnem okolju.

Obnova sakralnih objektov
Občina Sevnica vsakoletno objavi Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica, na katerega se v večji meri prijavljajo župnije kot lastnice sakralnih objektov. Z objavo tega razpisa lokalna skupnost stremi k cilju ohranjanja in urejanja kulturne dediščine. K obnovi posameznih sakralnih objektov z individualnimi prispevki pomembno pripomorejo tudi krajani oziroma župljani. Letošnji razpis bo objavljen 16. februarja 2024.

Obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)
Del zemljišč, na katerih se nahajajo pokopališča, je v lasti župnij. Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti primerno skrbi tudi za ta zemljišča. Gre namreč za objekte, ki imajo širok družben pomen, ter izražajo kulturno in zgodovinsko identiteto kraja, hkrati pa gre za pietetne objekte.
Vse ureditve teh zemljišč temeljijo na dogovorih s posameznimi župnijami. Občina Sevnica si bo prizadevala za postopno formaliziranje teh dogovorov. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča RS so lokalne skupnosti dolžne zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) tudi za objekte verskih skupnosti. Po trenutno veljavnem odloku bo tudi Občina Sevnica morala slediti tej zakonski obvezi. V prihodnjih mesecih bodo stekli pogovori za razjasnitev in podrobno opredelitev teh razmerij.

Izvajanje pogrebnih obredov
Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, ki upravlja s poslovilnimi vežicami in poleg 24-urne dežurne službe izvaja tudi pogrebno dejavnost, ne predpisuje načina izvajanja pogrebnih obredov.
Tako Občina Sevnica kot Komunala d. o. o. Sevnica si prizadevata za izvajanje pogrebnih obredov na lokalno značilen način, v okviru lokalnih navad in krajevnih običajev. Za izvedbo posameznega pogrebnega obreda je bistven dogovor med svojci oziroma naročniki pogreba in duhovnikom, ob upoštevanju določil pokopališkega reda.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje wpjnaxyb Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc