Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

voacilo obcina sevnica

Seja štaba Civilne zaščite Občine Sevnica
V decembru so se sestali člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in opravili analizo dela v iztekajočem se letu. Začrtali so tudi smernice delovanja v letu 2024.

Štab Civilne zaščite Občine Sevnica

Tudi v letu 2023 je Občina Sevnica nadaljevala z aktivnostmi, ki so opredeljene v Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, med njimi usposabljanja in priprava ocen ogroženosti. Občina Sevnica sledi Programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2022–2025.

Občinska zaščitno reševalna vaja je letos potekala v jeseni, na vaji pa je bilo prikazano reševanje in gašenje požara v naravi. Vaja je potekala na težko dostopnem gozdnatem območju v krajevni skupnosti Šentjanž, na njej pa je skupno sodelovalo okrog 130 udeležencev iz vseh prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v Gasilsko zvezo Sevnica, Policijska postaja Sevnica in ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica. Za delo se je usposobilo 20 novih bolničarjev, članov Gasilske zveze Sevnica in zaposlenih v sevniških vzgojno-izobraževalnih zavodih. Usposabljanja je skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica izvedlo Območno združenje Rdečega križa Sevnica. Člani Gasilske zveze Sevnica so izvedli tudi redna usposabljanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu za uporabo dihalnih aparatov, gašenje notranjih požarov, tehnično reševanje in reševanje iz vode. Svoje znanje in usposobljenost je dodatno nagradila potapljaška enota Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica z opravljanjem potapljaških vaj v odprtih vodah in z opravljanjem tečaja za potapljača reševalca.
Tekom celotnega leta je potekalo sodelovanje z ostalimi službami in organizacijami, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja. Med njimi je tudi Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki je sodelovalo tudi na srečanju vseh služb zaščite in reševanja »Skupaj na Lisco 2023«. Štab Civilne zaščite Občine Sevnica bo z delom nadaljeval tudi v letu 2024, ko bo Občina Sevnica med drugim gostila regijsko proslavo ob svetovnem dnevu civilne zaščite.

cudez sevnica

 

Z asfaltacijo zaključene rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti V drugi polovici leta so v sklopu rednega letnega vzdrževanja potekale številne rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti v sevniški občini. Po zaključenih delih je bila potrebna še ureditev asfaltacije, ki pa je bila zaradi dolgih čakalnih vrst za izvajalce asfaltacije izvedena v prvi polovici decembra. Tako so zaključene ureditve cestnih odsekov Žabski most–Prešna Loka in Lončarjev Dol–Trnovec. Urejena je asfaltacija globinskih sanacij na Osredku in pa asfaltacija po plazu sanirane javne poti Gline Jame. Asfasltiran je tudi odsek javne poti Stržišče–Čanje, ki je bil urejen v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zabukovje.

Novi prikazovalniki hitrosti
Občina Sevnica je v prizadevanjih za povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu uredila dva dodatna prikazovalnika hitrosti, ki sta umeščena v občinski fond mobilnih prikazovalnikov.
Takšni prikazovalniki so trenutno trije, hitrost pa merijo v Sevnici na Prvomajski ulici, v Šentjurju na Polju in v Stržišču. Njihov poglavitni namen je voznike opozarjati na previsoko hitrost znotraj naselij.
Vsak prikazovalnik zbira podatke o meritvah, statistika meritev pa je dostopna na občinski spletni strani.
Znova so podatki o preseženih hitrostih zelo zaskrbljujoči. Lokalna skupnost vnovič poziva k strpni vožnji in doslednem upoštevanju cestno-prometnih predpisov.

Prikazovalnik hitrosti na Prvomajski ulici v Sevnici

hitrost

Prikazovalnik hitrosti v Stržišču

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje viezizye Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc