Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

otvoritev demenci prijaznetocke

V Lekarni Sevnica otvorili novo investicijo in odprli demenci prijazno točko
V četrtek, 7. decembra 2023, so v Lekarni Sevnica s priložnostnim dogodkom namenu predali novo investicijo in odprli demenci prijazno točko. Ob tej priložnosti jim je župan Srečko Ocvirk izročil Listino Občine Sevnica.

Župan Srečko Ocvirk, sodelavka v Lekarni Sevnica Petra Majcen in direktorica Lekarne Sevnica Irena Groboljšek Kavčič V Lekarni Sevnica so pripravili nove prostore za izdelavo sterilnih pripravkov lastne izdelave in za delovanje spletne lekarne, ki bo zaživela januarja prihodnje leto. Povpraševanje po izdelavi protibolečinskih črpalk in drugih sterilnih pripravkov z visokim tveganjem se v zadnjem obdobju povečuje, zato je v želji svojim strankam ponuditi storitve najvišje kakovosti Lekarna Sevnica pristopila k ureditvi antiseptičnega prostora v pritličju lekarne, ki se nadaljuje v kletne prostore in omogoča ustrezno zračenje. Ko bo prostor prešel v uporabo, bo primerno zaprt in dostopen samo ustrezno izobraženemu strokovnemu kadru. Ob tem je bil preurejen tudi prostor nad aseptiko za pridobitev dodatne pisarne, ki bo namenjena opravljanju dejavnosti v povezavi s spletno lekarno. Vrednost investicije je znašala okoli 400 tisoč evrov in jo je Lekarna Sevnica financirala iz lastnih sredstev.
Direktorica Lekarne Sevnica mag. Irena Groboljšek Kavčič je povzela večje investicije, ki so bile v zadnjih šestih letih opravljene v mreži lekarn, v katero so poleg matične Lekarne Sevnica povezane še enote v Krmelju, na Senovem in na Planini pri Sevnici. Ob tem je poudarila pomen lekarn v času razglašene epidemije, ki so ostajale odprte za vse, ki so potrebovali zdravila in druge storitve. Povzela je tudi načrte za prihodnja vlaganja v prostore Lekarne Sevnica. Predvidena je steklenega dela lekarne z dodatnim nadstropjem, s čimer bo deloma rešen tudi izziv zaščite izdelkov pred zunanjo svetlobo. V nadstropju je predvidena predavalnica, kjer bodo organizirali različna predavanja in izobraževalne vsebine za širšo javnost. »Opažamo, da ljudje radi zahajajo v našo lekarno, mogoče samo na pogovor, saj jim je potem nekoliko lažje v njihovih stiskah,« je poudarila. S tem namenom so se tudi odločili postati demenci prijazna točka.
Župan Srečko Ocvirk je poudaril, da tehnološki napredek Lekarne Sevnica, ki je podkrepljen s visokim nivojem strokovnega znanja zaposlenih v lekarni, prinaša pomembne nove storitve v lokalno okolje. Ob tem je izpostavil velik pomen kadrovskega potenciala, ki Lekarni Sevnica omogoča tako izvajanje podpornih storitev v kontekstu dobave zdravil kot tudi številne dodatne storitve na področju zdravja, ki nadgrajujejo lekarniško dejavnost. Izrazil je zadovoljstvo ob visokem ugledu in zaupanju, ki ga Lekarna Sevnica uživa v lokalnem prostoru in širše. Pohvalil je tudi prepoznano potrebo po odprtju točke, ki bo občane informirala o demenci, ki je vse bolj prisotna in vse bolj pogosta bolezen modernega časa. Za vzpostavitev novih programov, ki krepijo javno zdravje v občini Sevnica, za pomembno vlogo pri osveščanju uporabnikov ter za strokovno in kakovostno izvajanje lekarniške dejavnosti je Lekarni Sevnica podelil Listino Občine Sevnica.
Strokovna delavka Spominčice Alzheimer Slovenija Gruša Zlobec se je zahvalila Lekarni Sevnica za pripravljenost in pozitiven odziv na predlog odprtja prve demenci prijazne točke v sevniški občini. V Sloveniji je teh točk že več kot 450, nahajajo pa se v različnih javnih ustanovah. Njihov namen je dvigovanje osveščenosti glede demence ter informiranje posameznikov z demenco in njihovih bližnjih. Priložnostni dogodek je zaokrožil kulturni program, ki sta ga pripravila učenca Glasbene šole Sevnica, Tit Knez Majcen na saksofonu in Iza Knez Majcen na violini skupaj z mentorico Andrejo Zupan.

Sevnica gostila osrednji dogodek Zavoda za gozdove Slovenije
V sredo, 6. decembra 2023, je na Gradu Sevnica potekala razglasitev najbolj skrbnih lastnikov gozdov za leto 2023. Zavod za gozdove Slovenije ta naziv podeljuje že 25 let. Še pred osrednjo prireditvijo je potekala novinarska konferenca, na kateri so spregovorili direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Alenka Korenjak, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Rdeča nit nagovorov vseh sodelujočih je bilo ustrezno gospodarjenje z gozdovi. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je spregovoril o pristopu k sanaciji obsežnih poškodb slovenskih gozdov, obnovi gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Ob tem je poudaril pomen tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Čestital je najbolj skrbnim lastnikom gozdov in se jim zahvalil za njihov pomemben prispevek k ohranjanju gozdnatosti slovenske države.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pristojno za izvajanje nadzora nad gozdarsko javno službo. Predstavnica ministrstva mag. Alenka Korenjak je poudarila, da v Sloveniji z gozdovi gospodari več kot 460 tisoč lastnikov gozdov. V zasebni lasti je 80 % vseh slovenskih gozdov. Izpostavila je pomen skrbnega gospodarjenja, še posebej v luči razmer v gozdovih po naravnih ujmah velikega obsega, ter usposobljenosti in varnega opravljanja del v gozdu.
Zasebni lastniki gozdov so povezani v 29 društev, ki delujejo pod okriljem Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Zveza si prizadeva za krepitev trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi. Predsednik zveze Marjan Hren je izrazil zadovoljstvo ob dolgoletni tradiciji podeljevanja nazivov za najbolj skrbne lastnike gozdov. Izpostavil je izzive t.i. mini lastnikov gozdov, ki zaradi infrastrukturnih ovir ne morejo v celoti slediti zastavljenim ciljem, ki so opredeljeni v gozdno-gospodarskih načrtih. Župan Srečko Ocvirk je zbranim uvodoma predstavil nekaj zanimivih statističnih podatkov: več kot 16 tisoč hektarjev od skupne površine občine, ki znaša več kot 27 tisoč hektarjev, predstavlja gozd. Od tega je približno 13 % delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov. Približno polovica vseh stanovanj v občini se ogreva z lesom. Lesna zaloga znaša 279 m3/ha, letni prirast pa znaša 7,2 m3/ha oziroma 6,83 m3 na prebivalca. Nato je predstavil delovanje Občine Sevnica na področju gospodarjenja z gozdovi. Tudi sevniška občina se je v preteklem obdobju soočala z ekstremnimi vremenskimi pojavi, težavo pa predstavlja še prenamnožitev podlubnikov, ki povzročajo precejšnjo škodo. Varstveno-sanacijske sečnje predstavljajo 45 % celotnega poseka, ki od leta 2010 znaša 600.000 m3 lesa. Zaznanih je bilo tudi 5.450 m3 posekov brez strokovne odobritve, kar je zaskrbljujoč podatek. Občina Sevnica je lastnica 136 hektarjev gozdov, kar jo uvršča med večje gozdne lastnike. Hkrati pa gre za zelo razdrobljene parcele z nizkim gospodarskim potencialom. Sevniška občina se lahko pohvali z bogato tradicijo gozdarstva in lesnopredelovalne industrije. Kljub temu pa domača podjetja, ki les in lesne elemente potrebujejo kot osnovno surovino, le-tega odkupujejo drugje, saj je obseg predelave lesa v slovenskem prostoru premajhen. Občina Sevnica si zato prizadeva za učinkovitejše povezovanje domačega gospodarstva in domačih lastnikov gozdov.
Po zaključku novinarske konference je v Albert Felicijanovi dvorani stekla osrednja prireditev s podelitvijo priznanj. Nagrajence je pozdravila gozdarska kraljica Andreja Vidmar, priznanja pa so bila izročena 14 gozdarjem iz 14 območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije.

Županovo srečanje s prostovoljci ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga obeležujemo vsako leto 5. decembra, je priložnost za izraz hvaležnosti in priznanja vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki s svojim nesebičnim delom prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Sevniška občina se lahko pohvali z razširjenostjo prostovoljstva, ki pokriva številna področja, kot so sociala, zdravstvo, izobraževanje, kultura, šport, okolje in humanitarna pomoč. Zelo pomembno vlogo, z vključevanjem v sistem zaščite in reševanja, imajo tudi prostovoljna gasilska društva.
Občina Sevnica sledi pozitivnemu odnosu do prostovoljstva s ciljem sistematične pomoči tej nesebični dejavnosti. Kot prostovoljstvu prijazna občina soustvarja pozitivno družbeno vrednost prostovoljstva, zagotavlja več oblik podpore delovanju lokalnih prostovoljskih organizacij in si prizadeva za uspešno povezovanje prostovoljcev in njihovo delovanje v lokalnem prostoru.
Na letošnji mednarodni dan prostovoljstva je župan Srečko Ocvirk srečal s prostovoljci, ki so del mreže Sopotniki in v sevniški občini zagotavljajo brezplačne prevoze za starejše občane. Župan je izrazil svojo hvaležnost in priznanje prostovoljcem za njihovo nesebično delo ter izpostavil pomembno vlogo, ki jo imajo prostovoljci pri izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Poleg tega se je župan dotaknil tudi teme sistemske urejenosti in organiziranosti prostovoljstva. Konkreten primer so prostovoljci Sopotnikov, ki opravljajo odgovorno delo v okviru programa brezplačnih prevozov za starejše. Koordinacijo njihove dejavnosti izvaja Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica. Župan je poudaril pomen takšne sistemske ureditve, ki omogoča učinkovito delovanje prostovoljskih projektov in še boljše zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti.
Srečanje je tako postreglo s priložnostjo za izmenjavo mnenj, idej in izkušenj ter izražanje podpore nesebičnim prizadevanjem prostovoljcev. Župan Srečko Ocvirk je ob tem izrazil zavezanost k nadaljnjemu spodbujanju in podpiranju prostovoljstva v sevniški občini ter poudaril, da so prostovoljci neprecenljivi steber lokalne skupnosti.

 

Mladinski center Sevnica s prenovljenimi vsebinami
V petek, 1. decembra, so v Mladinskem centru Sevnica predstavili prenovljene programe, ki so namenjeni tako otrokom kot mladostnikom. Tako se bo že v tem mesecu zvrstilo več izobraževalnih in družabnih dogodkov za povezovanje mladih Sevničank in Sevničanov.
Mladinski center Sevnica, ki deluje v okviru Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica, se je v preteklem obdobju osredotočal predvsem na delo z osnovnošolci zadnje triade. S ciljem ponuditi zanimive in privlačne vsebine tudi srednješolcem in študentom so bili vsebinsko prenovljeni programi, v novembru pa so bili osveženi tudi prostori mladinskega centra. Ti omogočajo tako izvedbo treningov in vadb, kot tudi izobraževanj, delavnic in druženj. V decembru bosta ob sredah popoldan potekali vadbi Treningi s Timom ter Zdravo in prožno telo z Natašo. Vsak drugi četrtek bo namenjen kreativnemu ustvarjanju, tri sobote v decembru pa bo potekala delavnica Kako začeti s podcastom. Za otroke bodo ob torkih potekale pogovorne skupine, kreativne delavnice in delavnica iz LEGO robotike. Za vse dogodke je potrebna predhodna prijava.

mladi center

Iz otvoritve prenovljenega MC Sevnica. Foto: Billboard 2.0 za KŠTM Sevnica

Poleg programskih vsebin bo v decembru v Mladinskem centru Sevnica tudi več družabnih dogodkov, med njimi Stand up večer z Aljažem Poredošem, Matevžem Balohom in Janom Davidom ta petek, 8. decembra ob 20. uri, potopisno predavanje Transibirska železnica v soboto 9. decembra ob 20. uri, pokušina piva in tekmovanje v Beer pong-u v petek, 15. decembra ob 19. uri, poker in tarok večer v soboto, 16. decembra ob 19. uri, vodena meditacija v četrtek, 21. decembra ob 18. uri, izmenjevalnica v petek, 22. decembra ob 18. uri in filmski večer v soboto, 23. decembra ob 19. uri. Leto bodo v Mladinskem centru Sevnica zaključili z Balkan žurom v petek, 29. decembra ob 20. uri. Vsi dogodki so brezplačni. Več informacij o novih programskih vsebinah je objavljenih na spletni strani KŠTM Sevnica in na Facebook profilu Mladi v Sevnici.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc