Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

ocina sevnica prazuje

Novinarska konferenca Občine Sevnica ob občinskem prazniku
V torek, 7. novembra 2023, je na sevniškem gradu potekala tradicionalna novinarska konferenca Občine Sevnica ob občinskem prazniku. Župan Srečko Ocvirk, podžupan Janez Kukec in direktorica občinske uprave Jerica Lipec so predstavili rezultate dela preteklega obdobja.
Župan Srečko Ocvirk se je uvodoma zahvalil predstavnicam in predstavnikom medijev, ki vestno poročajo o delu Občine Sevnica. Ob tem je poudaril, da je resnično pomembno, da so občani tekoče in redno obveščeni o aktivnostih in delu v občini. Dotaknil se je tudi neljubega dogodka vandalizma, poškodovanja spomenikov NOB na Trgu svobode in pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki je pustil grenak priokus ob začetku meseca praznovanj.
Nadalje je izpostavil, da je letošnje leto prineslo drugačne izzive, tako na domačem občinskem, kot tudi na državnem, političnem in gospodarskem področju, vse to pa je v dodaten okvir izzivov postavilo tudi globalno dogajanje. Poudaril je, da je bil vtis ob sprejemu povprečnine za leto 2023, ki znaša 700 evrov na prebivalca na leto, da bo zadoščala za kvalitetno delo in izvedbo razvojnih projektov. Ob koncu leta je ta slika drugačna, saj so tekoči stroški močno narasli. Gre za stroške, ki so posledica zviševanja plač v javnem sektorju. Poudaril je, da so višje plače vsekakor pravilna in nadvse človeška odločitev, vendar pa so na drugi strani prinesle povišanje cen storitev, komunalnih in družbenih, kar pa v lokalnem prostoru vsekakor ni bilo dobro sprejeto.

“Cilj proračuna je, da izpolnjuje pričakovanja naših občanov”

Župan je poudaril, da je osnovno področje proračuna skrb za občana kot posameznika, kar vključuje redko opažene storitve nudenja ustreznega standarda za izvajanje šolske in predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, zagotavljanja šolskih prevozov, varstva starejših in šibkejših, ter drugih družbenih storitev. Podražitve na teh področjih neposredno konkurirajo investicijam v proračunu. To za načrtovanje prihodnosti pomeni resnično velik izziv, je še poudaril župan. Ob tem je še izpostavil, da so pogajanja o povprečnini za leto 2024 zaključena, proračuni občin so v nastajanju, vendar pa bodo zagotovo pod vtisom aktualne gospodarske in globalne klime, kar bodo še nekoliko dopolnile posledice nedavnih poplav.

Strateški pristop k nadaljnjem razvoju občine

Pomembno je, da lokalna skupnost prilagodi izhodišča na področju ureditev cestne infrastrukture. Ob številnim vlaganjem v cestno mrežo je treba poudariti pomen trajnostne mobilnosti in ukrepov, ki bodo spodbujali prilagoditve posameznikov, ki so usmerjene tako v zmanjšanje ogljičnega odtisa kot v zmanjšanje prilagoditev, ki so absolutno prilagojene zgolj avtomobilom.
Dolgoročen in strateški je projekt ureditve železniške postaje in železniške proge Zidani Most–Dobova. Tako kot je železnica spremenila podobo Sevnice pred 160 leti, jo bo zagotovo ponovno spremenila ob realizaciji načrtovanih ureditev.Župan je izpostavil, da bodo prenova železniške postaje z ureditvijo podhoda, ureditev podvoza, umestitev protihrupnih ograj in ureditev dodatnih parkirišč bistveno spremenili kvaliteto poteka prometa v mestu.
Ena izmed oblik trajnostnega prometa so električna kolesa, Občina Sevnica bo v letošnjem letu uredila dve postajališči v mestu, storitev pa bo nato na podlagi uporabljanosti širjena skladno s potrebami.
Nato je župan izpostavil projekta povezovanja vodovodnih sistemov v občini in izgradnjo novih kanalizacijskih sistemov v Sevnici, ki sta podprta z evropskimi sredstvi. Oba sta v zaključevanju v letošnjem letu. Na področju varovanja okolja in virov je Občina Sevnica v letošnjem letu uredila tudi prvo sončno elektrarno na javnem objektu – na Bazenu Sevnica. V prihodnje bo za tovrstne potrebe poskušala pridobiti evropska sredstva. Te priložnosti se bodo v prihodnosti zagotovo še odpirale, finančna podpora Evropske unije pri zelenem prehodu na lokalni ravni pa bo bistveno pohitrila tovrstne ureditve.
Strateško izhodišče ima tudi prostorsko načrtovanje. Občina Sevnica se pri pripravi prostorskih aktov hitro odziva na potrebe. Dober primer te prakse je bil odziv na razpis Ministrstva za solidarno prihodnost za gradnjo bivalnih enot za starejše. Občina Sevnica je ustrezno hitro našla zemljišče in uredila vse potrebno, da je zagotovila pogojen prenos zemljišča za gradnjo v last Republike Slovenije, hkrati pa je Domu Impoljca zagotovila vso potrebno podporo pri oddaji razpisne dokumentacije. Rezultat tega uspešnega sodelovanja je bila pozitivna odločba ministrstva. Trenutno tečejo aktivnosti za pridobitev vse potrebne dokumentacije, da bo Dom Impoljca lahko realiziral načrtovano investicijo.
Na področju družbenih dejavnosti je bilo v zadnjem obdobju postorjenega zares veliko. Občina Sevnica je z investicijami v objekte šolske in predšolske vzgoje zagotovila energetsko učinkovitost stavb, občutno zmanjšala čakalne vrste za vpis v vrtec in z dogradnjami rešila veliko prostorskih stisk vzgojno-izobraževalnih zavodov. Po letošnjem zaključku dogradnje blanške osnovne šole teče še gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami, v teku pa je tudi pridobivanje vse potrebne dokumentacije za ureditev novega prizidka k Osnovni šoli Krmelj.
Šolsko igrišče pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki je bilo letos celostno obnovljeno, je naletelo na izredno pozitivne odzive. Župan je izpostavil, da je to Občino Sevnica še dodatno vzpodbudilo k pospešen načrtovanju in pripravah na podobne ureditve v drugih krajih. V naslednjem proračunskem letu bo zagotovo stekla obnova igrišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in priprave na ureditev igrišča pri OŠ Blanca.

V sklepnem delu svoje predstavitve je župan nekaj besed namenil še razvoju gospodarstva v občini. Na gospodarstvo Občina Sevnica neposredno nima vpliva, ima pa zelo veliko posreden vpliv. Sodelovanje Občine Sevnica z gospodarstvom je na zelo visoki ravni in daje pozitivne rezultate. Kot primer je župan izpostavil ureditev Industrijske cone Sevnica, v okviru katere je bil lani zgrajen nov nadvoz čez trebanjsko železnico v Šmarju, letos pa je ureditev območja nadgrajena s krožiščem. Pričakuje se, da se bo gospodarstvo v industrijski coni uspešno razvijalo tudi v prihodnje, in da bo prostor, ki je še rezerviran za gospodarske objekte, kmalu popolnjen. Občina Sevnica si prav tako prizadeva za aktiviranje poslovnih con na Blanci in v Krmelju.
Župan je izpostavil še področje turizma. Ob uspešni pridobitvi sredstev iz naslova državnega Načrta za okrevanje in odpornost bo v naslednjem letu Občina Sevnica vlagala v posodobitve turistične infrastrukture na Lisci. Razvoj turizma na Lisci pozitivno vpliva na širše območje, vsekakor pa je dodatna spodbuda tudi to, da je ta potencial prepoznan tudi s strani države.

»Občina Sevnica smo ljudje«

Direktorica občinske uprave Jerica Lipec, ki je prevzela funkcijo junija letos, je predstavila delo občinske uprave v kontekstu nudenja storitev za občane. Občinska uprava sledi potrebam občanov, gospodarstva in organizacij. Poslovni odnos je individualiziran in prilagojen specifičnim potrebam posamezne stranke. V okviru zakonskih možnosti tako sodelavci občinske uprave vselej iščejo rešitve, ki so za stranko najbolj ugodne.
Ob tem je direktorica izpostavila tudi posodabljanju in digitaliziranju storitev občine. Na področju elektronskega poslovanja bodo v kratkem predstavljene novosti, ki so usmerjene v poenostavitev in pohitritev postopkov. Ob tem pa je poudarila, da se obstoječe metode klasičnega poslovanja z občino nikakor ne bodo opustile. Občan bo lahko sam izbiral način vročanja, ki najbolj ustreza njegovim potrebam.
Tudi direktorica je poudarila, da je posebna pozornost namenjena obveščanju in informiranju javnosti, ob tem pa se je tudi sama zahvalila medijem za poročanje.

»Častni občan Občine Sevnica je Rudi Stopar«

V sklepnem delu predstavitve je podžupan Janez Kukec predstavil letošnje nagrajence, ki so bili na podlagi sklepa občinskega sveta potrjeni za prejem priznanja Občine Sevnica. Priznanja jim bo izročil župan na osrednji slovesnosti, v petek, 10. novembra.

Na Studencu slovesno otvorili obnovljen večnamenski dom

V sredo, 7. novembra 2023, je na Studencu potekala slovesna otvoritev prenovljene zunanje podobe večnamenskega in gasilskega doma na Studencu.

Na prijetni prireditvi, ki so jo s kulturnim programom sooblikovali učenke in učenci podružnične šole na Studencu, so zbrane nagovorili župan Srečko Ocvirk, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Studenec Uroš Gorenc, predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez in predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Studenec Melanija Oberč.
Sledil je simbolni prerez traku, ki so ga pomagali prerezati najmlajši. Krajani in krajanke so večer sklenili ob neformalnem druženju.

V Krajevni skupnosti Studenec deluje lepo število društev. Prostori večnamenskega doma so tako dom kulturne, družabne in včasih tudi športne dejavnosti. Energetsko učinkoviti prostori z novo zunanjo podobo so v veliko veselje in ponos lokalni skupnosti. Zagotovo bodo še naprej povezovali vse v kraju.

otvoritev studenec

Nocoj bo osrednja slovesnost ob prazniku občine Sevnica

Osrednja slovesnost ob prazniku občine Sevnica bo nocoj v Športnem domu Sevnica.
Ob 17.20 bo večerni promenadni nastop Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in mažoret Društva Trg Sevnica pred športnim domom. Ob 18.00 bo osrednja slovesnost v dvorani Športnega doma Sevnica. Zbrane bo nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Osrednji gost in slavnostni govornik go mons. Stanislav Hočevar SDB, upokojeni beograjski škof in metropolit. Podeljena bodo priznanja Občine Sevnica.
Kulturni program bodo zaokrožili Big Band Sevnica s solistko Saro Praznik in Plesno društvo Imani Brežice. Prireditev bosta povezovala Annemarie Culetto in Ciril Dolinšek.

slovesnost

Ta konec tedna se nadaljuje niz slavnostnih dogodkov ob prazniku

Poleg številnih prireditev, ki se bodo odvile v soboto, 11. novembra, bo v nedeljo, 12. novembra s pričetkom ob 9. uri potekalo tradicionalno polaganje vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB na Trgu svobode in nato ob 9.30 k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici. Sledila bo slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB, ki bo na Gradu Sevnica ob 10. uri.

Naslednji teden je načrtovana asfaltacija novega rondoja v Šmarju Naslednjo sredo, 15. novembra 2023, se bodo pričela pripravljalna dela za asfaltacijo novega rondoja v Šmarju. Promet bo predvidoma usmerjan ročno. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bo v četrtek, 16. novembra, asfaltiranje potekalo na desni polovici cestišča od trgovine Lidl proti središču mesta.

V petek, 17. novembra, bo nato sledila asfaltacija leve polovice cestišča, od nadvoza čez progo Zidani Most–Dobova proti Savskem mostu. Na ta dan bo tudi popolna zapora tega nadvoza, promet pa bo speljan čez industrijsko cono. V primeru poslabšanja vremena bo nadvoz zaprt še v soboto, 18. novembra.
Trenutna vremenska napoved je relativno ugodna. Če bo na dan načrtovane asfaltacije močno deževalo, bo poseg prestavljen do časa, ko bodo razmere za ureditev ugodnejše.
Ob tem prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo cestno- prometna pravila in signalizacijo na območju gradišča, hkrati pa prosimo tudi za razumevanje, saj se bodo v primeru zapor potovalne poti v in iz mesta Sevnica nekoliko podaljšale.

Prejemniki plaket in naziva

Srebrna plaketa-Sinjo Jezernik
Srebrna plaketa-Stanko Lisec
Srebrna plaketa-Zdravko Remar
Zlata plaketa-Anton Štih
Zlata plaketa-Atletski klub Sevnica
Častni občan-Rudi Stopar
Grb-PGD Loka

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

 

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc