Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

redna seja 9

Poročilo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica
Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 9. redni seji sestali v ponedeljek, 23. septembra 2023.
Obravnavali in potrdili so predlog sprememb Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, v sklopu katerih je bilo usklajeno upravljanje pokopališča Rožno s teritorialno pristojnostjo. Pokopališče se nahaja na območju krške občine. Upravljanje pokopališča bo tako iz javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica prešlo v upravljanje izvajalca pokopališke in pogrebne dejavnosti v Mestni občini Krško.
Obravnavali so tudi predlagane spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica in potrdili predlog povišanja sejnin za člane delovnih teles občinskega sveta.

Občinski svet je tudi soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2023. Priznanja bo prejemnikom podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 10. novembra 2023. Naziv Častni občan bo prejel Rudi Stopar, Grb Občine Sevnica bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Zidanem Mostu, Zlato Plaketo Občine Sevnica bosta prejela Atletski klub Sevnica in Anton Štih, Srebrno plaketo pa bodo prejeli Sinjo Jezernik, Zdravko Remar in Stanko Lisec.
Člani in članice sveta so se seznanili s poročilom izvajanja projekta Sobivam, sodelujem, soodločam – participativni proračun za leto 2024 in potrdili tekoče premoženjsko-pravne zadeve, ki omogočajo nemoteno delo na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Po prenehanju članstva Zdenki Dernovšek so v Odbor za finance in proračun imenovali Tomaža Lisca, imenovali pa so tudi predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. Ta naloga je bila zaupana Katarini Albini Šantej.

Podpis pogodbe za ureditev žarnega zidu na pokopališču v Tržišču
V sredo, 25. oktobra 2023, je potekal podpis pogodbe za gradnjo žarnega zidu na pokopališču v Tržišču.
Na javnem naročilu izbrani izvajalec je podjetje GPI TEHNIKA d. o. o. iz Novega mesta. Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk zaželel hitro in učinkovito delo, izvajalec pa se je zavezal, da bodo dela potekala ob spoštovanju specifičnosti prostora zadnjega slovesa. Pogodbena vrednost investicije je 135.271,58 evrov. Gradbena dela bodo stekla po 1. novembru in bodo zaključena predvidoma do sredine marca naslednjega leta. Ureditev bo zaokrožila podobo prostora zadnjega slovesa v Tržišču.

 zarni zid trzisce

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja GPI TEHNIKA d. o. o. Gregor Merlin

 

Slavnostno v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu

Pretekli konec tedna je bil praznično obarvan v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so obeležili krajevne praznike.
V petek, 20. novembra 2023, so v Kulturnem domu Krmelj ob spremljavi kulturnega programa, ki so ga pripravili v Osnovni šoli Krmelj, podelili priznanje fotografu Stanku Markoviču.
Zbrane sta nagovorila predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Klementina Žvar in župan Srečko Ocvirk. Predsednica sveta KS Krmelj se je v svojem nagovoru dotaknila novih pridobitev v kraju in načrtovanih posodobitev ter podrobno predstavila delovanje sveta krajevne skupnosti v tekočem letu. Župan pa je izpostavil vpliv globalnega dogajanja in nenazadnje državne politike na življenje in delo v skupnosti. Poudaril je pomen sodelovanja in usklajevanja za dosego skupnih razvojnih ciljev.
Praznovanje so zaključili ob druženju v prenovljenih prostorih Kolonije 54. V Loki pri Zidanem Mostu so s celodnevnim dogajanjem na Ripšlovem sejmu ter osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanja krajevne skupnosti svoj praznik obeležili v soboto, 21. novembra 2023.
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Loka Aleksander File je se je v svojem nagovoru za podporo in sodelovanje zahvalil vsem, ki pripomorejo k razvoju lokalne skupnosti in novim pridobitvam. Župan Srečko Ocvirk je poudaril pomen skupnega reševanja potreb v kraju ter izpostavil nekaj pridobitev, ki so bile v krajevni skupnosti urejene v zadnjem obdobju. Dotaknil se je tudi številnih načrtovanih investicij, ki so v pristojnosti državnih institucij, predvsem cestnih povezav in železniške infrastrukture. Priznanje Sveta Krajevne skupnosti Loka je za svoje dolgoletno delovanje prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Loka. Svoj krajevni praznik bodo nocoj ob 18. uri v Športni dvorani OŠ Milana Majcna Šentjanž obeležili tudi v Krajevni skupnosti Šentjanž.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Občinske novice Občine Sevnica program dogodkov in prireditev ob občinskem prazniku

Najava razstave objekti zadnjega slovesa

RAZSTAVA
Objekt zadnjega slovesa v Sevnici skozi čas

Objekti zadnjega slovesa imajo pomemben kulturno-zgodovinski okvir, hkrati pa so del identitete kraja. Ob dograditvi poslovilne vežice na sevniškem pokopališču je Komunala d. o. o. Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica pripravila priložnostno razstavo na prostem, ki bo pod novim nadstreškom poslovilne vežice na ogled v mesecu novembru.

 

OBČINSKI PRAZNIK 2023

Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Sevnica, ki bo v petek, 10. novembra 2023.

17.20 - 17.50 Večerni promenadni nastop Večerni promenadni nastop Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in mažoret Društva Trg Sevnica pred Športnim domom Sevnica
18.00 Osrednja slovesnost v dvorani Športnega doma Sevnica
Slovesna podelitev priznanj Občine Sevnica
Praznični nagovor:
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk
Slovesni nagovor osrednjega gosta:
mons. Stanislav Hočevar SDB,
upokojeni beograjski nadškof in metropolit
Glasbeni nastop:
Big Band Sevnica s solistko Saro Praznik
Plesna spremljava:
Plesno društvo Imani Brežice
Moderatorja: Annemarie Culetto in Ciril Dolinšek
Z veseljem vas pričakujemo.
Srečko Ocvirk, župan

VABILO

Krajevna skupnost Zabukovje je v sodelovanju z Občino Sevnica uredila obnovo prepusta v Vranju.

Zaključila je tudi prenovo cestnega odseka v Stržišču. Obe pridobitvi bosta namenu predani v sklopu praznovanj krajevnega praznika, ki bo v soboto, 4. novembra 2023.
Ob 16.30 bo otvoritev novega prepusta Vranje,
ob 17.00 bo otvoritev novega cestnega odseka v Stržišču,
ob 18.00 bo osrednja slovesnost ob krajevnem prazniku
v večnamenskem domu v Zabukovju.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Ivan Puc
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Zabukovje

Krajevna skupnost Studenec

 

Otvoritev prenovljene večnamenske dvorane in fasade gasilskega doma na Studencu

VABILO

Zaključeni so ureditveni posegi na večnamenski dvorani in gasilskem domu na Studencu. Oba objekta sta posodobljena z novo streho in fasado. Ureditev je prispevala k zaokroženi zunanji podobi krajevnega središča in ob pričakovanju novih družbenih in družabnih dogodkov v osrednjem pokritem javnem prostoru še bolj povezala krajane.

Nova pridobitev bo priložnostno predana namenu v sredo, 8. novembra 2023, ob 17. uri.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Uroš Gorenc
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Studenec

 

 

 

Pin It

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc