Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

rednasejaos

Poročilo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica
Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 6. redni seji sestali v ponedeljek, 19. junija.
Potrdili so predlog spremembe Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v sevniški občini. Na vseh modrih conah v mestu Sevnica bo tako mogoče brezplačno parkirati za čas do ene ure tudi po postavitvi parkomatov.

6. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani in članice sveta so potrdili predlog Odloka o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine, s čimer je omogočena namestitev nadzornih kamer na izpostavljenih javnih površinah. Lokacije, kjer bodo nadzorne kamere nameščene, bo s sklepom določil župan. Ob postavitvi video nadzornega sistema bodo upoštevani vsi veljavni predpisi v povezavi z označevanjem video nadzora in upravljanjem z osebnimi podatki. Občinski svetniki so se seznanili tudi z delovanjem Zdravstvenega doma Sevnica. Potrdili so še nekaj prostorskih in zemljiško-knjižnih zadev ter se seznanili z imenovanjem podžupana Občine Sevnica.

Parkiranje na modrih conah: prva ura ostaja brezplačna
Občinski svet Občine Sevnica je maja 2022 sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Z odredbo je bila uvedena možnost plačevanja parkirnin preko sistema EasyPark. Predvidena je bila tudi sprememba tarife plačevanja parkirnin, ki pa zaradi težav s dobavo parkomatov ni bila realizirana.
V tem času je občinska uprava po zbranih odzivih na predlog in na podlagi izraženih potreb v zvezi s parkiranjem v mestu Sevnica pripravila nov predlog, ki še naprej omogoča brezplačno parkiranje do ene ure na vseh javnih parkirnih mestih, ki so označena z modro cono. Občinski svet je predlog Odredbe potrdil na svoji 6. redni seji.

V poletnih mesecih bodo tako na javnih parkiriščih postopoma nameščeni parkomati, ki bodo aktivirani s 1. avgustom 2023, ko se odredba začne uporabljati. S postavitvijo parkomatov se ukinja možnost ročnega označevanja prihoda na parkirno mesto, hkrati pa bodo parkomati omogočili možnost zakupa dlje trajajočega parkiranja, kar na parkirnih mestih modre cone brez parkomatov do sedaj ni bilo mogoče. Po preteku prve brezplačne ure se plačuje parkirnina za vsako začeto uro parkiranja in sicer 0,70 evra na uro. Do 1. avgusta 2023 bo v veljavi še stari cenik, ki predvideva plačilo za uro parkiranja javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC) in na Prešernovi ulici. Modre cone se s to spremembo ne bodo širile, ampak ostajajo nespremenjene. Območja plačljivega parkiranja torej ostajajo na javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC), na Prešernovi ulici, na parkirišču pred občinsko stavbo in na parkirišču na Glavnem trgu.

parkomat

Na Blanci obeležili krajevni praznik
V sklopu meseca praznovanj v Krajevni skupnosti Blanca so v petek, 16. junija 2023, na osrednji slovesnosti podelili priznanja zaslužnim krajanom. Še pred tem pa s priložnostnim dogodkom otvorili novo urejeni cestni odsek Trate–Krajna Brda.

Prejemniki priznanj Sveta KS Blanca

Ob odprtju novo urejenega odseka je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik povedal, da je to v preteklosti bila pešpot, ki so jo krajani iz Selc nad Blanco, Handije ter okoliških krajev sosednje Mestne občine Krško uporabljali kot najkrajšo pot do železniške postaje na Blanci. V letu 2009 so bila na tem odseku izvedena zemeljska dela in grobo gramoziranje celotne trase, za kar je bil uporabljen pesek iz reke Save, pridobljen ob gradnji hidroelektrarne Arto-Blanca. V letu 2016 so stekli postopki geodetskih odmer in odkupov zemljišč, sledil je še postopek kategorizacije ceste. Odsek je od leta 2021 kategoriziran kot javna pot, s katero upravlja Krajevna skupnost Blanca. Otvoritveni trak sta skupaj z učenci OŠ Blanca, ki so pripravili tudi kulturni program, prerezala podžupan Občine Sevnica Janez Kukec in Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik. Na osrednji slovesnosti, ki je potekala v večnamenski dvorani na Blanci, je zbrane uvodoma pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril, da je krajevni praznik priložnost za razmislek o delovanju in povezovanju znotraj skupnosti. Z vse hitrejšimi spremembami globalnega okolja in življenjskega sloga v ospredje prihajata varnost in prijetnost bivanja, ki ju ustvarjajo dobri medosebni odnosi in nove pridobitve. Izpostavil je tudi dobro sodelovanje Krajevne skupnosti Blance in Občine Sevnica. Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik je izpostavil nove pridobitve na Blanci, to je nov šolski prizidek, ki ga je v celoti financirala Občina Sevnica, nove športne površine v športnem parku Alojzija Lenčka, ki so nastale so pomočjo sponzorjev in s sodelovanjem krajanov, Krajevne skupnosti Blanca in Občine Sevnica ter novo urejen cestni odsek Trate–Krajna Brda. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri omenjenih projektih ter vsem, ki so bili vključeni v organizacijo osrednje slovesnosti.

Svet Krajevne skupnosti Blanca je srebrno plaketo podelil Ljudskim pevkam, ki delujejo v okviru društva KUD France Prešeren Blanca in ravnateljici Osnovne šole Blanca Kseniji Juh. Zlato plaketo sta prejela Robert Zidar in Ivan Radej. Kulturni program so soustvarili Godba Blanški vinogradniki, Ljudske pevke, učenke in učenci Osnovne šole Blanca, Harmonikarski orkester Boštjana Povšeta in Kulturno umetniško društvo France Prešeren Blanca.

 blanca

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje ixaledfx Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc