Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Prve občinske novice v letu 2023 so tu, v katerih so objavljene vse novice in dogodki v Občini Sevnica. Prijetno branje.

sevnica2023

Pomembne infrastrukturne posodobitve se nadaljujejo tudi v letu 2023. Odgovorno in premišljeno načrtovanje investicij in posodobitev infrastrukture je v lanskem letu rezultiralo v številnih uspešno izvedenih projektih, tako na področju cestno-prometne in komunalne infrastrukture, kot tudi na področju družbenih dejavnosti ter upravljanja z javnimi objekti in površinami. Novo zgrajen nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Šmarju je zagotovo ena izmed vidnejših sprememb. Izgradnja nadvoza je del širših ureditev območja, ki so usmerjene v zagotavljanje ustrezne pretočnosti prometa iz Industrijske cone Sevnica. Realizacijo projekta v vrednosti dobrih 1,7 milijona evrov sta s sredstvi podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V navezavi na regionalno cesto Boštanj–Planina se bo v januarju začela načrtovana rekonstrukcija križišča v krožišče. Investitor rekonstrukcije je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalca te posodobitve pa sta domači podjetji Rafael in Gradnje. Z ureditvijo krožišča se bo to območje prilagodilo naraščajočemu prometu, s čimer bo omogočen nadaljnji razvoj industrijske cone in gospodarstva na tem območju. V letošnjem letu se nadaljujejo aktivnosti dveh obsežnih projektov urejanja komunalne infrastrukture, to je povezovanja vodovodnih sistemov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica in izgradnje kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica. Oba projekta se izvajata s podporo sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije. Na področju investicij v objekte šolske in predšolske vzgoje poteka gradnja nove šole s prilagojenim programom Ane Gale Sevnica. Nov šolski objekt je umeščen na območje širšega kompleksa osnovne šole in vrtca v Sevnici, ob osnovnem objektu pa so načrtovani tudi spremljevalni objekti, ki bodo izboljšali funkcionalnost celotnega območja. Ob Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica bo urejena nadstrešnica ob obstoječi kuhinji, nova hladilnica za potrebe šolske kuhinje, območje z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstrešek s skladiščem za potrebe Športne dvorane Sevnica. Izgradnja šole poteka skladno s terminskim planom in bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. Občina Sevnica je v lanskem letu pristopila tudi k rekonstrukciji in dogradnji Osnovne šole Blanca. V lanskem letu je bila urejena nova kuhinja z razširjeno jedilnico in garderobo, v letošnjem letu pa se nadaljuje dogradnja šole z ureditvijo dodatnih igralnic za predšolske otroke, učilnic, garderobe in kabineta za zaposlene.
Gradnja novih prostorov bo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih. Za zagotovitev zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo sta bili v Vrtcu Panorama Boštanj v
sklepnem delu leta 2022 urejeni dve dodatni igralnici. Trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu. V letu 2022 so bile izvedene tudi številne posodobitve objektov za športne in prostočasne aktivnosti. V Športnem parku Krmelj so na novo urejena tri igrišča: za balinanje, tenis in odbojko. Za prijetno športno udejstvovanje so posodobljena tudi športna igrišča v Loki pri Zidanem Mostu, v Tržišču in na Češnjicah. V OŠ Boštanj je novo urejena balvanska plezalna stena.
Pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine je bila uspešna muzejska obuditev brivsko-frizerskega salona Kreutz. Salon je bil v zaključku leta posodobljen z novo zanimivo pridobitvijo, ogledalom z AR izkušnjo oziroma izkušnjo obogatene resničnosti, ki prikazuje, kako bi različne pričeske za dame, gospode in otroke izgledale na osebi, ki se v ogledalo pogleda. Na področju načrtovanja ureditev prostora sta bila sprejeta prostorska akta, ki omogočata gradnjo novega doma za starejše in varovanih stanovanj ter gradnjo večstanovanjskih stavb v Sevnici. Aktivnosti za realizacijo obeh projektov se nadaljujejo v letošnjem letu. Dinamika investicij in projektov se iz leta 2022 nadaljuje v leto 2023. Načrtovano je zaključevanje odprtih projektov posodobitev komunalne infrastrukture in objektov šolske vzgoje. Novi projekti in posodobitve, ki so predvideni za naslednje obdobje, bodo Občinskemu svetu Občine Sevnica in zainteresirani javnosti predstavljeni v sklopu prvega branja predloga občinskega proračuna za leto 2023 na seji, ki je načrtovana za konec meseca januarja.

Poziv za oddajo pobud za pripravo desetih sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica podaljšan do 31. januarja 2023
Zaradi povečanega zanimanja in z namenom poenotenja rokov za fizične osebe ter za gospodarske družbe in podjetja, bo postopek sprejemanja razvojnih pobud za fizične
osebe s področja urejanja prostora za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 10) zaključen z 31. januarjem 2023.
Od zadnje sprejete spremembe, ki je stopila v veljavo v marcu 2022, je bilo prejetih že 239 novih razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb. Predlagateljem, ki so pobude že oddali, ni treba ponovno oddati vloge. Namenski obrazec je dostopen na občinski spletni strani in v prostorih Občine Sevnica. Za pojasnila in informacije v povezavi s postopkom sprememb OPN je na voljo Simon Ivanšek, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti Oddelka za okolje in prostor. Načrtovana sprememba občinskega prostorskega načrta pomeni tudi uskladitev s spremembami Gradbenega zakona, katerega uporaba se je pričela s 1. junijem 2022 in drugimi veljavnimi podzakonskimi akti. Hkrati zagotavlja napredek in razvoj občine Sevnica na področjih gospodarskega in družbenega razvoja lokalne skupnosti.

Informacije o prostorskih aktih, ki so v pripravi in kateri so v veljavi, so dostopne na Prostorskem portalu Občine Sevnica.

Novi e-naslovi občinske uprave in krajevnih skupnosti
Občina Sevnica je s 1. januarjem 2023 poenotila elektronske naslove občinske uprave in krajevnih skupnosti.
Novi e-naslov občinske uprave:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Novi e-naslovi krajevnih skupnosti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

POJASNILO!!! Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevka, mi le povzemamo in objavljamo novice, ki so nam posredovane in dostopne!!!

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje qjkizaek Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc