Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Načrtovanje izgradnje podvoza pod trebanjsko železnico v Boštanju

sestanek drsi podvoz


V četrtek, 24. novembra 2022, se je župan Srečko Ocvirk skupaj s sodelavci iz Oddelka za okolje in prostor sestal s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in predstavniki inženirskih podjetij, ki pripravljajo projektno dokumentacijo za izgradnjo podvoza pod trebanjsko železnico v Boštanju.

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci, predstavniki DRSI in predstavniki inženirskih podjetij
Načrtovani podvoz je umeščen na državno cesto G1-5 Zidani Most–Boštanj–Krško–Drnovo. Investicijo vodi in financira Direkcija RS za infrastrukturo, ki je za ustrezno umestitev podvoza tudi že delno odkupila okoliška zemljišča in financirala odstranitev dveh objektov.
Na sestanku so bili obravnavani projektni pogoji Občine Sevnica in predstavljene različice ukrepov za večjo prometno varnost in boljšo pretočnost prometa na tem območju. Skladno s projektnimi pogoji, ki med drugim predvidevajo ohranitev avtobusnega postajališča, ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev ter ustrezno priključevanje objektov v Dolenjem Boštanju na državno cesto, so zbrani v razpravi iskali najboljše rešitve za optimalno ureditev poteka prometa. Glede na projektne pogoje, terenski ogled in razpravo bodo projektanti pripravili dopolnjene rešitve projekta, ki je v začetni fazi izdelave tehničnih rešitev.
Projekt umeščanja podvoza čez železnico v Boštanju je iz vidika prostorske umestitve izjemno zahteven, hkrati pa je ključnega pomena za ureditev pretočnosti prometa pešcev, kolesarjev, javnega (avtobusnega), osebnega in tranzitnega prometa.

 

Praznični prižig luči v Sevnici
Občina Sevnica se v letošnjem letu pridružuje slovenskim občinam, ki so k praznični decembrski okrasitvi pristopile v odgovornosti do ravnanja z energijo. Zato se bodo praznične luči prižgale 15. decembra.
Praznična okrasitev polepša decembrske dni, ki jih namenjamo praznovanju in druženju. Občina Sevnica v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica vsako leto namenja pozornost elementom okrasitve na najbolj obiskanih točkah v mestu Sevnica s posebnim poudarkom na okrasitvi sevniškega gradu. V letošnjem letu bo Sevnica zaradi ukrepov varčevanja z energijo okrašena v nekoliko zmanjšanem obsegu, praznični prižig luči pa je prestavljen na 15. december.
Za praznično okrasitev so že več let v uporabi svetila oziroma lučke LED, ki imajo nizko porabo električne energije. Pri LED svetilih se 90 % porabljene energije spremeni v vidno svetlobo in le 10 % v toplotno energijo, kar pomeni, da se ne pregrevajo in da večino energije porabijo za oddajanje svetlobe. Praksa ugašanja LED razsvetljave na način, da gori manj ur v dnevu, pa lahko vpliva na občutljiv sistem, ki je zaradi prepogostega prižiganja in ugašanja precej bolj obremenjen. Hkrati je sistem praznične okrasitve v Sevnici vezan na prižigališča javne razsvetljave, zato je ni mogoče ločeno regulirati ali ugašati. Z namenom prihranka porabe električne energije, ki je v decembrskem času v sevniški občini višja za okoli 7 %, bo Občina Sevnica zamaknila prižig praznične okrasitve.
V začetku decembra bo mesto Sevnica okrašeno s prazničnimi elementi, ki ne potrebujejo električne energije. KŠTM Sevnica, ki skrbi za praznično podobo mesta, bo v teh dneh uredil praznične aranžmaje in venčke na Kmečki tržnici in pred Doživljanjem v starem mestnem jedru ter selfie točki na sevniškem gradu in na ploščadi pri spomeniku NOB.
Prav tako bodo v sklopu Čudežnega decembra, ki ga vsakoletno organizira KŠTM Sevnica, potekali številni dogodki, med njimi tradicionalni pohod Z lučko na grad, obogatena Kmečka tržnica in decembrska Sevn'ška kuhinja, gledališka predstava Šah mat in glasbena komedija Špas teatra z naslovom Vročica.
Na dan prižiga prazničnih luči, 15. decembra 2022, bo ob 17. uri Čarobni obisk gradu s kulturnim programom, ki ga pripravljajo naši najmlajši iz Vrtca Ciciban Sevnica.
Od 1. decembra do 6. januarja poteka izziv Ho-ho-LOV! – decembrski lov na srečo, nagradna igra v organizaciji zavoda KŠTM, ki je namenjena promociji kulturne in naravne dediščine sevniške občine s spodbujanjem k aktivnem preživljanju prostega časa in kot popestritev prazničnih decembrskih dni.
Program prazničnih dogajanj je dostopen na občinski spletni strani in na spletni strani KŠTM Sevnica.

 

V Osnovni šoli Boštanj so se razveselili nove plezalne stene
Med jesenskimi šolskimi počitnicami je bila v manjši telovadnici Osnovne šole Boštanj urejena balvanska plezalna stena. Nova pridobitev je namenjena učencem šole in drugim ljubiteljem balvanskega plezanja, skladno s pogoji, ki jih za uporabo šolskih športnih površin predpisuje šola. Na športnih površinah pred šolo je umeščena tudi manjša zunanja balvanska skala, namenjena mladim ljubiteljem plezanja.
Vrednost investicije je 44.991 evrov. Za ureditev plezalne stene je Občina Sevnica uspešno pridobila sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je na podlagi Javnega razpisa za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022 investicijo sofinanciralo v višini 20.000 evrov.
Plezalna stena v Osnovni šoli Boštanj je tako vključena v nacionalno mrežo plezalnih centrov in plezalnih sten za kakovostni razvoj plezanja kot rekreativnega in tekmovalnega športa.

 plezalna stena

Ureditev širše okolice Kmečke tržnice v Sevnici
V teh dneh so bila zaključena dela ureditve prostora s prodajnimi avtomati na območju Kmečke tržnice v Sevnici, kjer je mogoče kupiti lokalne proizvode.
Z novim nadstreškom in enotno konstrukcijo je podoba prostora osvežena in predvsem poenotena. Z enakimi materiali je urejena tudi mobilna ribarnica. Ribarnica deluje od leta 2019. Do septembra letošnjega leta je v njej poslovalo podjetje Akval d. o. o., ki je najemniško razmerje prekinilo. Občina Sevnica je zato v oktobru izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo mobilne ribarnice v občasno uporabo. Na razpis so se prijavili trije potencialni ponudniki, od tega en ribogojec, ki je tudi izpolnjeval vse pogoje iz poziva. To je Ribon ribogojstvo Martin Starc s.p. iz Senovega. S prodajo rib in ribjih izdelkov bo pričel v soboto, 3. decembra 2022.
V enotni konstrukciji za prodajne avtomate je predviden prostor še za dva avtomata. Občina Sevnica vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo vlogo za najem prostora.
V sklopu ureditev širše okolice Kmečke tržnice je bila osvežena tudi podoba stopnišča, ki Kmečko tržnico povezuje s parkiriščem za HTC. Urejena je bila tudi zaščita proti golobom.
Kmečka tržnica bo v mesecu decembru z obogateno ponudbo živilskih pridelkov in izdelkov ter rokodelskih izdelkov ponudnikov kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium odprta vsak petek in soboto od 8. ure naprej. V petek, 16. decembra 2022, pa bo na Kmečki tržnici v organizaciji zavoda KŠTM potekala tudi decembrska Sevn'ška kuhinja s ponudbo lokalne hrane in penin, ki jo bo popestrila glasba in žrebanje nagradne kartice veselja.

avtomati ribarnica

Celovita rekonstrukcija ceste Grahovica–Jablanica
Lokalna cesta, ki povezuje Grahovico in Jablanico v krajevni skupnosti Boštanj, je skupne dolžine 1.681 metrov. Občina Sevnica je s postopnimi ureditvami posameznih odsekov konec novembra zaključila celostno rekonstrukcijo ceste.
V lanskem letu je bil urejen del najbolj poškodovanega odseka cestišča, v letošnjem letu pa sta bila v sklopu investicij in rednega letnega vzdrževanja cest urejena še preostala odseka ceste. V spodnjem delu so bile na posameznih odsekih, kjer so se pojavili večji usadi, izvedene tudi globinske sanacije. Vrednost investicije, ki je bila zaključena v poletnih mesecih, je znašala 126.687,54 evrov. Rekonstrukcija zgornjega dela cesta je potekala v jesenskih mesecih. Urejena je bila razširitev ceste z ureditvijo brežin in ureditvijo meteorne kanalizacije v skupni izmeri 380 metrov. Vrednost izvedenih del je znašala dobrih 51 tisoč evrov.
S to celovito rekonstrukcijo ceste bodo prebivalci Jablanice in okoliških krajev varneje in bolj udobno opravljali svoje vsakodnevne poti.

grahovica jablanica

Zimska služba je pripravljena na snežne razmere
Občino Sevnica geografsko opredeljuje razgibanost terena in razpršena poseljenost. Naselja in zaselki se razprostirajo na od 180 do okoli 700 metrov nadmorske višine. Skupen cilj Občine Sevnica in javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica, ki v sklopu gospodarske javne službe vzdržuje lokalne ceste in javne poti, je zagotavljati ustrezno prevoznost cest v vseh letnih časih. Skladno s tem je Komunala Sevnica po 15. novembru pričela s pripravami na izvajanje zimske službe.
Pri Čistilni napravi Sevnica je od leta 2015 urejen objekt za skladiščenje soli in peska. Za vsakoletno izvajanje zimske službe Komunala Sevnica nabavi in porabi od 400 do 500 ton soli in od 700 do 900 kubičnih metrov peska. V svojem naboru plužnih enot ima Komunala Sevnica 2 tovorni vozili in 5 traktorjev, ki so opremljeni s plugi in posipalci. Zimsko službo izvajajo v sodelovanju z devetimi podizvajalci.
Za izvajanje posipavanja in pluženja Komunala Sevnica skrbi na 253 kilometrih lokalnih cest in na 382 kilometrih javnih poti, skupaj je to 635 kilometrov javnih cest. Za pluženje državnih cest na območju občine Sevnica je na podlagi koncesijske pogodbe zadolženo podjetje CGP d.d. Novo mesto.
Določbe pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest opredeljujejo dinamiko čiščenja cest. Od leta 2016 je v veljavi državni pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, št. 38/2016), na podlagi katerega se izvaja zimska služba tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Glede na pravilnik je za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig. Verige bi tako morale biti sestavni del obvezne opreme vozil predvsem tistih, ki prebivajo v višje ležečih krajih.
V občini Sevnica se pluženje in čiščenje cest pogosto izvaja že pri bistveno nižjih količinah snega, ne glede na določbe pravilnika o dosegi 15 centimetrov zapadlega snega. Ob pojavu obilnejših in dlje trajajočih snežnih padavin je zagotavljanje zadovoljive cikličnosti pluženja na 635 kilometrih javnih cest zahtevno. Zato so tudi v sevniški občini vodilo pri določanju prioritet vzdrževanja prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah t.i. prednostni razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ob upoštevanju predvsem javnega avtobusnega prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe ter veljajo za celotno državo.
Mile zime zadnjega obdobja niso prinesle večje količine snežnih padavin. Kljub temu je pomembno, da vsak odgovoren voznik poskrbi za ustrezno zimsko opremo svojega vozila, po potrebi obnavlja znanje vožnje v snežnih razmerah, predvsem pa prilagodi hitrost glede na aktualne razmere na cestah.

Mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami
Od 25. novembra do 10. decembra vsakoletno potekajo mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami, ki jih v Sloveniji obeležujemo že 28 let. Javni obsodbi nasilja nad ženskami in z izrazom ničelne tolerance do vsakršnega nasilja so izrazili tudi člani Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica.
V petek, 25. novembra, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, so policisti Policijske postaje Sevnica skupaj z zaposlenimi na Centru za socialno delo Posavje, enoto Sevnica na Kmečki tržnici v Sevnici ozaveščali mimoidoče.
Ob tej priložnosti so bile na vidnih mestih javnih ustanov v Sevnici nalepljene tudi nalepke z QR kodo »Doživljaš nasilje«, ki vodijo na spletno stran Policije z informacijami glede prijave nasilja. Nalepka s QR kodo je nameščena tudi na informativnem mestu v občinski stavbi.

Otvoritev prenovljenih prostorov MSOS
Občina Sevnica je v sklopu participativnega proračuna obnovila prostore DoMladih na Prvomajski ulici 15 v Sevnici, ki jih kot lastnik namenja za delovanje mladinskih organizacij, druženje in mladinsko ustvarjanje.
Prostori bodo namenu predani danes, 2. decembra 2022, ob 18. uri. Hkrati bo obeležena 19. obletnica delovanja Študentskega kluba Sevnica.

 

VIR: Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje wshybaoo Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc