Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Povezovanje vodovodnih sistemov na območju Metnega Vrha

kosnja lisca1


Na območju Metnega Vrha poteka gradnja cevovodov. Zaradi geološke sestave tal gre za zahtevno umestitev ob cesti. Po zaključku bo urejena preplastitev ceste. Gre za del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« v sklopu katerega med drugim poteka povezovanje vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica.
V tem sklopu projekta je predvidena izgradnja cevovoda proti vzhodu, torej proti naseljem Metni Vrh in
Drožanje. Vodovodni sistem Zabukovje bo tako v naselju Drožanje povezan z vodooskrbnim sistemom
Sevnica, hkrati pa bo urejena tudi povezava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Na novo
povezavo se bodo lahko priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in Šetenje.

Poglavitni namen projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je povezati vodooskrbne sisteme
levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov
vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Gradi se povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih
21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem sklopov oziroma odsekov. Na območju vodovoda Nova gora
bo na odseku Preska– Lukovec zgrajena trasa v dolžini 1.500 metrov. Na območju vodovoda Sevnica bo
na odseku Log–Orle zgrajena trasa v dolžini 2.500 metrov, urejeno bo tudi novo prečrpališče Log.
Urejena bo povezava med vodovodom Šentjanž in vodovodom Krmelj, urejen bo tudi nov vodohran
Šentjanž s prostornino okoli 120 kubičnih metrov. Na odseku Metni Vrh–Drožanje bo urejena povezava
med vodovodom Zabukovje in vodooskrbnim sistemom Sevnica, s povezovalno traso v skupni dolžini
6.000 metrov. V dolžini 6.500 metrov bo urejena povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka. Urejen bo
tudi vodovod Handija s traso dolžine okoli 3.000 metrov.
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je torej cilj doseči zanesljivo oskrbo s
kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno,
okoljsko in tehnično učinkovit.
Aktualne informacije o poteku investicij na posameznem sklopu so objavljene tudi na spletni strani
www.povezujemo-vodovode.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Talne označbe pri vrtcu Panorama Boštanj
Na cesti ob vrtcu Panorama Boštanj je na novo urejeno območje omejene hitrosti. Na zmanjšanje hitrosti
voznike opozarjajo tudi nove talne označbe.
Na območjih šolskih poti in ob objektih šolske in predšolske vzgoje je previdnost voznikov in zmanjšanje
hitrosti še posebej pomembna. Naše najmlajše občane sicer skozi raznolike aktivnosti k previdnosti in
pozornosti v prometu spodbujajo tako starši kot tudi učitelji in vzgojitelji. Kljub temu pa je njihova
radovednost in zagnanost lahko vzrok za trenutek neprevidnosti. Ob zmanjšani hitrosti se skrajša tudi
zavorna pot vozila, kar zmanjšuje možnosti za nesreče.

Rekonstrukcija ceste Grahovica–Jablanica
Na cestnem odseku od avtobusnega postajališča Grahovica proti Jablanici v Krajevni skupnosti Boštanj
poteka rekonstrukcija ceste.
Na posameznih odsekih cestišča, kjer so se pojavili večji usadi, so bile izvedene tudi globinske sanacije.
Z rekonstrukcijo cestišča se bo na tem cestnem odseku povečala varnost, hkrati pa bo zaradi globinskih
sanacij cesta dolgotrajno stabilna.

Prikaz tradicionalne ročne košnje na Lisci
To soboto, 16. julija 2022, bo na Lisi zopet zadišalo po pokošeni travi. Košnja na Lisci je vsakoleten
družaben dogodek, ki predstavlja pristno doživetje tradicije s prikazom ročne košnje trave in spravila
sena.
Na dogodku se bodo ocenjevali in pokušali tudi ocvirkova potica, ocvirkova puhla ter jabolčno vino -
jabolčnik. Lokalni in regionalni ponudniki bodo na stojnicah ponujali svoje pridelke in izdelke.
Pri izvedbi vsebin sodelujejo KŠTD Razbor, Gostinstvo Rantah, Aktiv kmečkih žena Breg, Društvo kmetic
Sevnica, Turistično društvo Boštanj ob Savi, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Kozjanski park, KŠTM
Sevnica ter Občina Sevnica, aktivno pa sodelujejo še številna društva, od Loke pri Zidanem Mostu,
Šmiklavža nad Laškim, Jurkloštra, Planine pri Sevnici, Tržišča in drugi.

FOTO: Občina Sevnica

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje igavnuav Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc