Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

November – praznični mesec občine Sevnica

sevnica

Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija srečevanja, druženja in spomina na dogodke, na katere smo ponosni. Številne prireditve so povezovanje vsako leto še bolj okrepile. Trenutno stanje pa nas kot državo, kot lokalno skupnost in kot vsakega posameznika na prvem mestu postavlja pred zelo odgovorno nalogo varovanja lastnega zdravja in zdravja drugih.
Naša želja temu navkljub je, da ostanemo čim bolj povezani, četudi na varni razdalji. Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja, preko katerih vsakodnevno obveščamo o vsebinah, novostih in vseh pomembnih informacijah. Več vsebin in dogodkov smo preoblikovali v spletno različico, s čimer bomo skušali vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja.
Za nami je prvi teden občinskega praznika in s tem tudi že nekaj dogodkov, ki so bili prilagojeni novim razmeram. Vsakoletni uvod v praznovanje občinskega praznika je novinarska konferenca, ki zajema podroben vpogled v celoletno delo Občine Sevnica na vseh področjih. Letošnja novinarska konferenca je potekala v sredo v sevniški kulturni dvorani in preko spletne povezave. Leto v času od praznika do praznika mineva pod močnim vtisom preizkušenj koronakrize. Kljub temu delo lokalne skupnosti ni zastalo, zvrstile so se številne posodobitve, ki jih je po posameznih področjih dela predstavil župan Srečko Ocvirk.
Vse ključne pridobitve in izzive zadnjega leta bo v sliki in besedi zajel dokumentarni film »Ob prazniku občine Sevnica 2020«, ki bo premierno predstavljen nocoj bo ob 18. uri na Facebook strani Občine Sevnica. Stran je javno dostopna, zato preko spletnih brskalnikov omogoča ogled vsem, tudi brez prijave v sistem Facebook. Film bo od sobote naprej trajno dostopen na YouTube kanalu Občine Sevnica, predvajan pa bo tudi preko televizijskih postaj. Vabljeni k ogledu.
V tem tednu sta potekala spletna ogleda razstav, in sicer območne razstave Črkarija z ilustracijo in razstava del Pop Art, ki sta na ogled na Facebook strani JSKD Sevnica. Na Facebook strani Gradu Sevnica so pripravili spletni Radogost večer z Rudijem Stoparjem in gostjo Nino Gole.

Vsako leto 6. novembra svoj praznik obeležuje Krajevna skupnost Zabukovje. Dogodkov, s katerimi bi počastili krajevni praznik, letos ni bilo možno pripraviti, bo pa na spletni strani Občine Sevnica in na naši Facebook strani danes objavljeno voščilo predsednice Ane Ivanić.
V letošnjem letu mineva 75. let od vrnitve iz izgnanstva. Spletno poslanico, ki bo objavljena na občinski spletni in Facebook strani, so pripravili predstavniki koordinacijskega odbora Društva izgnancev Slovenije – Sevnica. Objavljena bo jutri ob 10. uri, ko bi sicer, ob drugačnih razmerah, potekala tradicionalna prireditev v Kulturni dvorani Sevnica.
V nadaljevanju meseca se bo zvrstilo še veliko vsebin, ki jih bomo posredovali preko spleta. Na dan občinskega praznika, 12. novembra, bodo predvajane osrednje vsebine v počastitev praznika: položitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB in k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici, spletni nagovor župana Srečka Ocvirka in glasbeno voščilo Godbe Sevnica ob občinskem prazniku.

Na novinarski konferenci predstavljene pridobitve minulega leta

Četudi leto mineva pod močnim vtisom soočanja s posledicami covid-krize, delo ni zastalo. Uspešno izvedeni projekti so lahko razlog, da občinski praznik razmeram navkljub ostaja priložnost za zadovoljstvo ob novih pridobitvah in posodobitvah, ki višajo kakovost življenja v lokalni skupnosti.
Na področju infrastrukturnega razvoja se je zvrstilo več ureditev cest, med njimi v Boštanju proti dolini Grahovice, v Lončarjevem Dolu in na relaciji Drožanje–Metni Vrh, pa tudi celovita sanacija odseka na Prvomajski cesti v Sevnici z ureditvijo kanalizacije.
Urejenih je bilo veliko manjših, za kakovost in varnost prometa zelo pomembnih sanacij po naravnih nesrečah, med njimi sanacije ceste Gradec–Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob javni poti Rovišče–Breška gora, plazovitega območja na javni poti Okič in brežine pod gradom v Sevnici, pred zaključkom je ureditev ceste v sklopu sanacije plazu na Ledini. V naslednjih dneh bosta zaključeni še stabilizacija ob cesti skozi Apnenik in sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca–Poklek.
Posodobitve vodovodnih sistemov so bile v krajih Legoje in Rovine ter v Sevnici pod svetim Rokom, obširnejša sanacija kanalizacijskega sistema pa v Dolenjem Boštanju. S strani kohezijskih sredstev je za prihodnja leta načrtovano financiranje dveh velikih projektov, ki so v pripravi, in sicer hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s celovito povezavo sistemov na obeh bregovih Save in izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici.
Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine, enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva. V teku je javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3, javna obravnava bo prihodnjo sredo in bo izvedena preko spletne povezave. V pripravi v različnih postopkovnih fazah je še 15 prostorskih aktov, ki odgovarjajo na raznolike potrebe bodisi za stanovanjsko bodisi poslovno gradnjo.
Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. Prostorske potrebe pa se precej spreminjajo, predvsem na področju predšolske vzgoje, kjer se beleži stalni trend višanja vključenosti v vrtce. Na podlagi projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina Sevnica načrtuje prostorska povečanja in posodobitve na podlagi potreb območja celotne občine.

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje vfnvfrhe Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc