Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Neurje v občini Sevnica. Silovito neurje z močnim vetrom in točo je v nedeljo zajelo tudi občino Sevnica, in sicer območje krajev.

obcina sevnica

Razbor, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur na Polju, Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo okolico – območja krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Toča je uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, kmetijske površine, razbijala okna, uničevala fasade in avtomobile.

Skozi ves teden so potekale aktivnosti za odpravo posledic neurja. V aktivnosti je bilo vključenih 160 gasilcev iz 14 gasilskih društev, ki so požrtvovalno pomagali občanom, vključene so bile tudi službe rednega vzdrževanja. Pregled na terenu je opravila občinska komisija za popis škode na objektih in infrastrukturi ter za področje kmetijstva.

Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih več kot dvesto objektov, predvsem ostrešij in nadstreškov stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, več javnih objektov, velika je škoda na fasadah, oknih, avtomobilih. Ogromna je škoda na kmetijskih površinah, kar so si v tem tednu ogledali tudi predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Trenutna ocena škode, ki jo je povzročilo neurje, presega tri milijone evrov in še ni dokončna. Občina Sevnica pričakuje sklep Vlade Republike Slovenije o razglasitvi naravne nesreče in popis škode s strani Uprave za zaščito in reševanje.

 

Vabljeni k ogledu razstave »Riba je IN«

V sklopu projekta »Riba je IN« je Občina Sevnica v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pripravila razstavo na temo reke Save in sladkovodnih rib. Panoji, ki v slovenskem in angleškem jeziku opisujejo življenje ob reki, ribolov in sladkovodne ribe, so postavljeni na ploščadi pri spomeniku NOB na Trgu svobode v Sevnici.

Razstava prikazuje pomemben del sevniške zgodovine in sedanjosti, zato iskreno vabljeni k ogledu. Občina Sevnica se za pomoč pri izvedbi in pripravi razstave zahvaljuje Posavskemu muzeju Brežice ter Sevničanoma Ljubu Motoretu za številne fotografije in Ani Jazbec za oblikovanje razstave.

Nosilec projekta »Riba je IN« je Občina Sevnica, partnerji pa so KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d.o.o. z Blance in Občina Krško. Vsebina projekta poleg razstave zajema še več drugih dejavnosti z osrednjimi ciljem krepitve kakovostne prehrane, vključevanja kakovostnih prehranskih izdelkov v prehrano domačinov in širjenja kulture uravnotežene prehrane z ribami.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republike Slovenije. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objava dveh razpisov za štipendiranje

Občina Sevnica je danes objavila dva javna razpisa, in sicer za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica za šolsko leto 2020/2021. Rok za oddajo vlog pri obeh je 16. oktober. Več informacij je na voljo na Oddelku za gospodarske dejavnosti oziroma na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko »Razpisi«, kjer je objavljena tudi celotna dokumentacija.

Namen javnega razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Štipendija bo znašala do 170 evrov mesečno na upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021. Celotna višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov.

Občina Sevnica razpisuje tudi 10 štipendij za šolsko leto 2020/2021 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Višina mesečne štipendije znaša 80 evrov, štipendija pa se izplačuje mesečno za 12 mesecev v šolskem letu.

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj do 11. septembra

Do 11. septembra 2020 je odprt razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020. Priznanja se ob občinskem prazniku podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

 

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje mhfnphnx Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc