Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Verica Trstenjak: Kam odnaša ustavno sodišče? Biti sodnik ni prestiž, je osebno poslanstvo, je odgovornost, pravna, moralna, etična. Je odgovornost do ljudi, do pravne države, do demokracije. Naloga sodnika je soditi. Soditi po pravu in pravičnosti.

verica trstenjak

Ustavno sodišče v vsaki državi opravlja izjemno odgovorno vlogo v družbi kot varuh in steber pravne države. Tudi v Sloveniji. A je pomembno, da svoje delo ves čas opravlja tako, da se ohranja načelo neodvisnosti in nepristranosti, pa tudi učinkovitosti in uveljavljanje lastne odgovornosti.

Neodvisnost med drugim zahteva, da se politika ne vmešava v delo sodstva. Nepristranost sodnika kot eno temeljnih načel pravne države pa zavezuje sodnika. V teh dneh smo seznanjeni s kršitvami načela nepristranosti na ustavnem sodišču. Beremo, da sodniki sodijo v svojih zadevah, v zadevah svojih sinov, svojih prijateljev, sodijo v zadevah, katerih sploh ne preberejo. V zadnjih napakah na ustavnem sodišču ne gre za napake nekega posameznika, ne enega novinarja, ne gre za napake enega politika, ne gre za napake ene politične stranke. Gre za ponavljajoče se napake na instituciji, ki bi morala biti vzor vsem, ne more pa biti vzor niti sodniku začetniku niti sodniškim pripravnikom niti študentu prava. Zadeve končajo na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Tam se ruši ugled naše države, ko se vedno znova opozarja na kršitev osnovnih načel sojenja in pravne države.

Upoštevati je treba, da je ustavno sodišče preobremenjeno. To zahteva zakonodajne ali druge spremembe glede obravnave zadev. Tako ustavno sodišče že dolgo ni več institucija, ki ljudem daje upanje, da bodo na koncu sodniki, tam v Ljubljani, odločili neodvisno in nepristransko po pravici. Zaskrbljujoče lahko opazujemo, da se vsi mediji ostro ne odzovejo na take kršitve pravne države, ki se dogaja celo na ustavnem sodišču. Zaskrbljujoče lahko opazujemo, da se vse politične stranke ostro ne odzovejo glede takih kršitev pravne države.

Zaskrbljujoče lahko opazujemo tudi, kako predsednik države že leta išče le politične kompromise in za ustavne sodnike ne predlaga velikih pravnih in moralnih avtoritet, ki bodisi nimajo takratne politične podpore ali se ne želijo več izpostavljati v tej politični kombinatoriki.

Spoštovani vsi, mediji, politiki, sodniki. Vaše delo je delati v dobro pravne države, ne pa ščititi interesov posameznikov. To je Vaša odgovornost do državljank in državljanov, do malega in velikega človeka, vseh, ki delajo za Slovenijo. To je Vaša odgovornost do pravne države in domovine!

Samo tako bomo ohranili našo domovino kot demokratično državo, katere temelj je pravna država.

 

Prof. dr. Verica Trstenjak je nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU.

Predlog treh ukrepov za povrnitev zaupanja v Ustavno sodišče RS

Za povrnitev zaupanja v neodvisno, nepristransko in pošteno odločanje in delovanje Ustavnega sodišča RS predlagamo:

- analizo neobrazloženih sklepov o zavrženju, ki jih je sodišče v zadnjem letu od nastopa epidemije sprejelo približno tisoč

- povečanje transparentnosti dela sodišča najmanj toliko, kot je transparentno Evropsko sodišče za človekove pravice in premislek o transparentnosti, primerljivi s sodišči razvitih demokracij

- sprejetje notranjih pravil sodišča za preprečevanje dejanskih in navideznih konfliktov interesov ter vzpostavitve notranjega nadzornega mehanizma

Prof. Dr. Jernej Letnar Černič
Prof. Dr. Matej Avbelj
Izr. Prof. Dr. Borut Holcman
Doc. Dr. Luka Martin Tomažič
Prof. Dr. Jurij Toplak

 

 

Avtor: Verica Trstenjak

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje fpxnwsuw Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc