Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Na delovnem obisku v občini Sevnica sta danes dva predstavnika Vlade Republike Slovenije, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič.

sevnica


Vsebina delovnega obiska dr. Jožeta Podgorška je bila v delu srečanja z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom vezana na pregled stanja in na posledice naravne nesreče konec lanskega avgusta, pa tudi na druge aktualne vsebine s področja resorja kmetijskega ministra. Srečanja sta se udeležila tudi poslanec v Državnem zboru Tomaž Lisec in predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
Na Kmečki zadrugi Sevnica se je nato minister seznanil s poslovanjem zadruge v času epidemije in primerom dobre prakse na področju javnih prehranskih obratov. V sklopu obiska ministra je tudi obisk sevniške osnovne šole, kjer se osrednja pozornost namenja dobrim praksam v povezavi s konceptom oskrbe z lokalno hrano in uveljavitvijo načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. Terenski obisk se zaključuje z obiskom ekološke kmetije Weber v Loki pri Zidanem Mostu, kjer se ukvarjajo z zelenjadarstvom.
Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič pa se bo danes popoldan udeležil delovnega srečanja v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, kjer se bo sestal z direktorico doma Darjo Cizelj in županom Srečkom Ocvirkom. Razprava bo namenjena aktualnim vprašanjem na področju skrbi za starejše.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Občina Sevnica je na podlagi novega pravilnika objavila javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na območju sevniške občine. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena.
Višina sredstev, ki je namenjena za obnovo kulturnih spomenikov na podlagi javnega razpisa, znaša 35 tisoč evrov. Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov Občine Sevnica, najkasneje do 7. maja 2021.

Akcija Očistimo Lisco 2021
Lisca je biser Posavja, ki je vse bolj priljubljena pohodniška in izletniška točka. Vse od lanskega marca, ko je bila prvič razglašena epidemija, pa je Lisca postala tudi zelo priljubljen prostor za prostočasne aktivnosti, gibanje na prostem in nekakšno zatočišče za prebivalce sevniške občine, posavske regije in širšega območja. Povečan obisk je tako na poteh kot tudi pod vrhom Lisce pustil sledi v obliki najrazličnejših odpadkov. Skrb za okolje, v katerem živimo, mora kljub epidemiološkim razmeram ostati vrednota vseh.
To soboto, 27. marca, bo potekala čistilna akcija Očistimo Lisco 2021. Organizatorji akcije so Tončkov dom na Lisci, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Občina Sevnica, Komunala Sevnica in KŠTM Sevnica. Čistilna akcija bo potekala v skladu z ukrepi Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja okužb s covid-19 in ne bo vodena. Čistilci se po prevzemu vreč za smeti na Lisco odpravijo individualno, zbrane smeti pa lahko odložijo na za to pripravljenih zbirnih mestih. Priporoča se uporabo rokavic. Vse čistilce se poziva, da dosledno upoštevajo vse zaščitne ukrepe.

cistilna lisca1

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje rultnucf Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!

©Radio Slovenc