Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Občina Sevnica je pristopila k projektu multimodalne mobilnosti

telce


Projekt »Dostopnost prostora: Za samostojno mobilnost v urbanem okolju« vodi Ministrstvo za
infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v sodelovanju z Geodetskim
inštitutom Slovenije.
Poglavitni cilj projekta je izboljšanje mobilnosti oseb z oviranostmi, starejših in šolajočih otrok. V
sodelovanju z občinami je vzpostavljen nacionalni zemljevid multimodalne mobilnosti, ki prikazuje
informacije, ki so za osebe z oviranostmi ključnega pomena, ko se odločajo za potovanje.
Občina Sevnica je s podpisom sporazuma pristopila k projektu. V naslednjih mesecih bo na območju
mesta Sevnica opravljena analiza prostora, ki bo pokazala prilagojenost osebam z oviranostmi. Analiza
bo izpostavila najprimernejše poti, hkrati pa pokazala morebitne pomanjkljivosti v prostoru.
Izdelan zemljevid bo v pomoč osebam z oviranostmi, hkrati pa bodo pridobljene informacije
pomembne za vse načrtovalce sprememb v prostoru, tako javne kot tudi zasebne.
Že z manjšimi ukrepi lahko namreč dostopnost do prostorov precej povečamo in tako omogočimo
delovanje vsem družbenim skupinam.

Ureditev nove avtobusne postaje na Okroglicah


Občina Sevnica je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem mostu na Okroglicah uredila
novo avtobusno postajališče.
Čakanje na šolski prevoz bo tako za mlade udeležence v prometu bolj varno in prijazno tudi v primeru
manj ugodnih vremenskih razmer.
V sevniški občini je nekaj manj kot 140 avtobusnih postajališč. Njihove lokacije so objavljene tudi na
občinski spletni strani na interaktivnem zemljevidu: https://www.obcina-sevnica.si/sl/pametna-skupnost/interaktivni-zemljevid/

Sanacija posedkov na Planinski cesti
Na Planinski cesti, poteka sanacija posedkov. Ureditev v sklopu rednega vzdrževanja državnih cest
izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Omejitev nosilnosti mostu v Krmelju
Na mostu čez potok Hinja v Krmelju je v preteklem tednu prišlo do podora vozne površine. Občina
Sevnica je skupaj s Komunalo Sevnica, ki v sklopu gospodarske javne službe vzdržuje lokalne ceste,
nemudoma pristopila k sanaciji.
Sanacija je bila opravljena na podlagi terenskega ogleda in po navodilih strokovnega nadzornika. Most
je deloma saniran in ima nosilnost do 5 ton. To pomeni, da most lahko do nadaljnjega uporabljajo
vozniki osebnih vozil.
Komunala Sevnica je v začetku tedna v Pijavicah, Gabrijelah in na mostu v Krmelju postavila prometne
znake, ki opozarjajo na omejitev nosilnosti mostu.

770 let od prve omembe vasi Telče in 18. Telška žetev
V letošnjem letu mineva 770 let od prve omembe vasi Telče. Visok jubilej kraja bodo praznovali na 18.
Telški žetvi, ki ga organizira Kulturno športno društvo Telče. Dogodek bo potekal 10. julija 2022 ob
16.30 na športno rekreativnih površinah pri Gasilskem domu Telče. Prireditev z dolgoletno tradicijo
bodo sooblikovali Ljudske pevke s Telč, Pevska skupina babice in dedki, Ljudski pevci Bizeljsko, Ljudski
pevci fantje iz vasi, Ljudski pevci Trta in Bučenski ramplači.

Občinska uprava Občine Sevnica

telce1

okroglice

planinska

planinska 03

planinska 02

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje bxfpxfhu Pomagajte nam preprečiti SPAM!