Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi ANKETO, na kateri lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...     Na radiu se sliši mešana glasba...     DONACIJE - Za normalno obratovanje našega radia potrebujemo denarna sredstva, zato vas vljudno prosimo za vaše donacije. Višina doniranega zneska je povsem po vaši izbiri. Sredstva lahko nakažete na PAYPAL... Vsem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Uredništvo radia Radio Sloven'c

Objavljen je seznam pobud za glasovanje za participativni proračun 2023

participativni


Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Že četrto leto zapored je potekalo zbiranje predlogov in pobud za izvedbo projektov za naslednje proračunsko leto.
Razpis za oddajo pobud je bil izveden v mesecu maju. Vložene pobude je skrbno pregledala strokovna
komisija in zakonsko skladne ter tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami
Občine Sevnica, umestila na seznam za glasovanje.
V proračun Občine Sevnica za leto 2023 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov
znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti
območja. V primeru enakega števila glasov bo imela prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala
hitreje.
Glasovanje bo potekalo od 1. do 10. septembra 2022 preko SMS glasovanja. Vsak občan bo lahko
oddal svoj glas zgolj enkrat.
Pobude, ki so se uvrstile na glasovanje:
Pobuda Območje
Gasilske mize in klopi na Artu Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS
Studenec
Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na
igrišču Dolnje Brezovo
Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS
Studenec
Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega
gasilskega društva Blanca
Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS
Studenec
Obnova perišča v Rovišču Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS
Studenec
Postavitev vodnjaka ali fontane v Sevnici Območje 2: KS Sevnica
Senzorični vrt v Sevnici Območje 2: KS Sevnica
Seunška odprta kuhinja večkrat na leto Območje 2: KS Sevnica
Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici Območje 2: KS Sevnica
Ureditev dostopa za invalide v večnamenski dom v
Šmarčni in sanacija sanitarij
Območje 3: KS Boštanj
Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan Območje 3: KS Boštanj
Vzpostavitev mreže meteoroloških postaj Območje 3: KS Boštanj
Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju Območje 3: KS Boštanj
Nova oprema za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj
Defibrilator za Kulturni dom Lukovec Območje 3: KS Boštanj
Gradnja pomožnega objekta pri Gasilskem domu
Boštanj
Območje 3: KS Boštanj
Postajališče za avtodome v Krmelju Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova
spletne strani turističnega društva
Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
Delna obnova fasade pri vhodu v Kolonijo 54 in Galerijo
Krmelj
Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
Naprave za razvlaževanje Galerije Krmelj Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
Solarna svetilka pri odcepu za Rogačice Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
Klopi za igrišče v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
Ureditev okolice gasilskega doma Telče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
Označevalne table in novoletna dekoracija v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
Posodobitev otroških igral v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih
panojev
Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
Plačevanje parkirnin z aplikacijo EasyPark
Občina Sevnica je s ciljem poenostavitve plačevanja parkirnin pristopila k vzpostavitvi sistema mobilnega
plačevanja parkirnin. Tako je občankam in občanom na voljo plačevanje parkirnin z aplikacijo EasyPark.
Aplikacijo je možno uporabiti za plačilo parkirnine na parkiriščih, kjer je po koriščeni prvi brezplačni uri
parkiranja potrebno plačilo vsake naslednje parkirne ure. To sta parkirišči pred in za stavbo HTC,
parkirišče na Prešernovi ulici (za trgovino Tuš Sevnica) in parkirišče med trgovino Izidor in banko v novem
delu mesta Sevnica.
Nova ureditev parkiranja v Sevnici, ki predvideva plačilo parkiranja tudi za prvo uro na vseh modrih
conah, bo stopila v veljavo po postavitvi dodatnih parkomatov oziroma ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za
plačevanje parkirnin na vseh modrih conah. Do takrat je v veljavi obstoječa ureditev parkiranja.
EasyPark je mobilna aplikacija, ki je trenutno na voljo v 27 državah. V Sloveniji je parkiranje z aplikacijo
mogoče plačati v več kot 30 mestih in krajih, med drugimi v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in
na Bledu.
Aplikacija EasyPark je na voljo tudi v Sevnici
Aplikacijo EasyPark je mogoče namestiti na pametne mobilne telefone s sistemi Android in IOS. Za
plačevanje preko aplikacije se mora uporabnik registrirati in vnesti izbrano plačilno sredstvo. Strošek
uporabe aplikacije pri plačilu parkirnine oziroma provizijo EasyParku plača uporabnik. Provizija znaša 15
% vrednosti parkiranja oziroma najmanj 0,10 EUR.
Uporabnik na nalepkah z navodili na parkomatu najde območno kodo in jo vpiše ročno, lahko pa
omogoči samodejno izpolnjevanje območne kode v telefonu na podlagi lokacije vozila iz GPS sistema.
Uporabnik v mobilni aplikaciji začne s postopkom parkiranja s klikom na gumb: začni parkiranje in z
vrtenjem koleščka določi čas parkiranja. Aplikacija sproti prikazuje skupno ceno parkiranja in čas
veljavnosti parkirnine za izbrano vozilo. Najmanjša časovna enota za plačilo preko aplikacije EasyPark je
ena ura. Parkirnino uporabnik plača ob zaključenem parkiranju. Uporabnik lahko tudi predčasno zaključi
parkiranje in plača po dejanski porabi. Davčno potrjen račun, ki ga prejme ob zaključku parkiranja, pa si
lahko prenese s spletne strani ali aplikacije.
Informacije o delovanju aplikacije so objavljene na občinski spletni strani (https://www.obcina-sevnica.si/sl/pametna-skupnost/parkirisca-v-sevnici/mobilno-placevanje-parkirnin/) in na spletni strani ponudnika.
Festival mladih 2022
V organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino (KŠTM) Sevnica se bo v naslednjem
tednu odvijal Festival mladih. Raznolike aktivnosti namenjene mladim bodo potekale v grajskem parku
sevniškega gradu, festivalsko dogajanje pa se bo zaključilo s tradicionalno Kitariado, na kateri bo
nastopila skupina Crvena jabuka.
Prvi dan festivala bo posvečen zdravju. V grajskem parku se bodo v torek, 16. avgusta od 16.30 do 21.
ure odvile štiri aktivnosti za krepitev odpornosti in splošnega zdravja. Drugi dan festivala je namenjen
družinam. Tako se bodo v sredo, 17. avgusta od 15. do 20. ure zvrstili raznoliki dogodki, posvečeni
najmlajšim. Tretji dan festivala bo dan za koncert. V četrtek, 18. avgusta bosta ob 20. uri v grajskem
parku nastopila Tina Marinšek in Daniel Vezoja z bendom. Četrti dan festivala bo namenjen filmskim
vsebinam. Kino pod zvezdami bo v petek, 19. avgusta. Ob 20. uri bo predvajan dokumentarni film z
naslovom 2017, ob 22. uri pa film Zlati fant.
Festival mladih bo sklenila tradicionalna Kitariada, ki bo v soboto, 20. avgusta 2022 s pričetkom ob 20.
uri na igrišču pri Bazenu Sevnica. Vstopnice za dogodek so že na voljo v predprodaji v Turistični agenciji
Doživljaj.

festival mladih

easypark sevnica

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Naročite se na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje rgzmifoy Pomagajte nam preprečiti SPAM!
    

OBVESTILO IN POJASNILO!!!
Vse pravice pridržane. Uredništvo Radia Slovenc NE odgovarja glede vsebine prispevkov, saj mi le povzemamo in objavljamo novice necenzurirano, ki so nam posredovane in dostopne!!!
(Zapisi na SPLETNIH družbenih omrežjih so nelektorirani in ne izražajo vedno mnenja portala radia Slovenc)!!!
(Vsebine so avtorsko delo posameznika, podjetij, organizacij... in ne odraža vedno stališča uredništva portala)!!!

©Radio Slovenc